• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Duminică, 27 Aprilie 2014 21:48

Regulament Oficial CAMPANIA PROMOȚIONALĂ „ Surprinde natura cu... Infomediu Europa”

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)


1.a. Organizatorul campaniei este SC INFOMEDIU EUROPA & PARTENERS SRL, J29/138/07.02.2012, CUI 29611487, Ploiesti, Str.Stefan Cel Mare, Nr.6, Corp.C, Camera 19, Banca Transilvania, cont RO95BTRL03001202528877XX lei, reprezentată prin Stere Creţu în calitate de Administrator. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.infomediu.eu.

1.c. Această campanie este organizată în scopul promovării şi creşterii numărului de abonaţi ai revistei de mediu şi ecologie Infomediu Europa.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La această campanie promoţională pot participa toate persoanele fizice şi juridice cu rezidenţă în România, mai puţin angajaţii societăţii SC INFOMEDIU EUROPA & PARTENERS SRL şi ai companiilor implicate în desfăşurarea campaniei (agenţiile de publicitate, companiile de distribuţie, furnizorii de servicii necesare desfăşurării campaniei, partenerii media, partenerii strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Campania se va desfăşura începând cu data de 25.04.2014 şi se va încheia la data de 15.08.2014. Orice formular de abonament depus după această dată nu va fi luat în considerare.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.a. La campania promoţională poate participa orice persoană fizică sau juridică, condiţia de participare fiind abonarea pe o perioadă de 1 an la revista Infomediu Europa şi plata integrală a abonamentului în perioada 25.04-15.08.2014.

Valoarea abonamentului este următoarea:

◦1 abonament la revista Infomediu Europa pe o perioadă de 12 luni, prin poştă = 328 lei;

◦1 abonament la revista Infomediu Europa pe o perioadă de 12 luni, prin curier = 350 lei;

Abonamentele pot fi livrate doar pe teritoriul României.

4.b. Condiţii de validare a participanţilor câştigători:

Pentru a participa la CAMPANIA PROMOŢIONALĂ CU TOMBOLĂ „ Surptinde natura cu... Infomediu Europa” persoanele fizice şi juridice trebuie să completeze formularul de comandă de abonament cu datele de identificare şi să îl expedieze pe adresele de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de fax 021/527.16.67 sau 0244 520.680, împreună cu copia după dovada efectuării plăţii abonamentului.

4.c. Modalităţile de plată sunt următoarele:

- prin OP sau MP pentru SC INFOMEDIU EUROPA & PARTENERS SRL, CUI 29611487 în unul din următoarele conturi:

RO95BTRL03001202528877XX deschis la Banca Transilvania Ploieşti

RO52TREZ5215069XXX013043 deschis la Trezoreria Ploieşti

- plată directă/numerar la sediul social al redacţiei revistei Infomediu Europa din Str. Ştefan cel Mare, nr. 6, Cam. 19, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova sau la punctul de lucru din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.202H, Bl.2, Tronson II, Sc.2, Ap.5, sector 6.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.a. Câştigătorii vor fi desemnaţi printr-o tragere la sorţi care va avea loc în data de 20.08.2014, la sediul revistei Infomediu Europa din Bucureşti, Splaiul Independentei, Nr. 202H, Bl. 2, Tronson II, Sc. 2, Ap. 5, Sector 6.

5.b. Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei.

5.c. Câştigătorii vor fi anunţati pe data de 21.08.2014 pe site-ul www. infomediu.eu şi de asemenea personal, telefonic.

5.d. Se va extrage şi un câştigător suplimentar (rezervă) pentru acelaşi premiu. Acest câştigător suplimentar (rezervă) va fi menţionat separat, într-un proces verbal semnat de Comisie şi va fi desemnat câştigător în locul Participantului câştigător iniţial numai în situaţiile mai jos enunţate şi în condiţiile prevăzute de Regulament.

5.e. În situaţia în care primul câştigător extras pentru premiu, precum şi cel suplimentar (rezervă) nu pot fi validate conform Regulamentului, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

5.f.
Se va desemna rezerva ca şi câştigător în situaţia în care primul Participant câştigător extras:

- nu îndeplineşte condiţiile pentru validarea câştigului aşa cum sunt prezentate în prezentul Regulament;

- câştigătorul nu răspunde la contactarea efectuată de Organizator în termenul de 3 zile lucrătoare de la efectuarea extragerii la sorţi;

- câştigătorul nu acceptă, nu primeşte premiul sau nu răspunde la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care a fost anunţat de faptul că este desemnat ca şi Participant câştigător.

6. PREMIUL

6.a. Premiile constau constau în următoarele produse: 3 APARATE FOTO

6.b. Valoarea totala a premiilor este de 1200 lei. Premiile nu se acordă în bani.

6.c. Participanţii câştigători vor trebui să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de 24 de ore de la data la care au fost înştiinţaţi că au fost desemnaţi câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

6.d. Premiul va fi revendicat în termen de 30 de zile de la data anunţării câştigătorilor şi va fi ridicat de la sediul redacţiei revistei Infomediu Europa din Bucureşti, Splaiul Independentei, Nr. 202H, Bl. 2, Tronson II, Sc. 2, Ap. 5, Sector 6, începând cu ziua următoare anunţării câştigătorului. 6.e. Participanţii care, din orice motiv, neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câştigători nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea premiului.

6.f. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului acordării premiului, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.g. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

7. TAXE ŞI IMPOZITE

Campania se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de către Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.infomediu.eu. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul campaniei promoţionale se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la această campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca numerele lor de telefon mobil să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, oferte noi, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Participanţii au, conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi:

◦dreptul la informare (art.12);

◦dreptul de acces la date (art.13);

◦dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14);

◦dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15);

◦dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17);

◦dreptul de a se adresa justiţiei(art. 18).

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa www. infomediu.eu. - revista Infomediu Europa din Bucureşti, Splaiul Independenţei , Nr. 202H, Bl. 2, Tronson II, Sc. 2, Ap. 5, Sector 6, organizatorul se obligă:

◦să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

◦să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale;

◦să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZIŢII FINALE

Participanţii la această campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a Regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigului.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www. infomediu.eu. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi a afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: revista Infomediu Europa din Bucureşti, Splaiul Independentei, Nr. 202H, Bl. 2, Tronson II, Sc. 2, Ap. 5, Sector 6, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie.

12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SC SC INFOEDIU EUROPA & PARTENERS SRL

Stere Creţu Administrator

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE„ Surprinde natura cu... Infomediu Europa”
Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: