• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Miercuri, 02 Octombrie 2013 08:25

Regulament “GALA PREMIILOR REVISTEI INFOMEDIU EUROPA”

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Capitolul I. Descrierea competiției
Art. 1. Evenimentul “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” este un proiect ce urmărește recunoaștera initiațivelor luate de companii/instituții pentru a îmbunătăți mediul înconjurător pentru comunitățile în care activează (prin lansarea de produse/servicii inovative). Evenimentul își dorește să aducă un plus de vizibilitate celor mai bune acțiuni în domeniul protecției mediului, contribuind astfel la o mai bună cunoaștere a domeniului responsabilității sociale în România.

“Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” este o marcă înregistrată a SC InfoMediu Europa & Parteners SRL.

Întreaga organizare a evenimentului, precum și managementul brandului “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” sunt realizate de membrii echipei redacționale a revistei InfoMediu Europa.

În competiție pot fi înscrise:

Ø    proiecte care vizează şi oferă prin implementare soluţii pentru protecţia mediului, a ariilor protejate din România şi a spaţiilor verzi urbane;
Ø    reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
Ø    strategii de mediu;
Ø    proiecte de reabilitare ecologică a anumitor zone şi de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu;
Ø    proiecte de informare şi conştientizare care implică activităţi de educaţie ecologică şi activităţi de mobilizare şi implicare în activităţi de ecologizare, reciclare, de conservare/ refacere a spaţiilor verzi, de plantare sau alte activităţi de protecţie a mediului.
Ø    lansarea de produse care au adus un impact pozitiv în viaţă oamenilor, contribuind în acelaşi timp, la reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Aplicaţiile se trimit în format electronic la adrea de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Observaţii generale:

Pentru a asigura condiţii echitabile pentru toţi participanţii, aplicaţiile nu trebuie să depăşească numărul de cuvinte permis. Orice text suplimentar va fi şters şi nu va putea fi supus evaluării.
Toate formularele vor fi transmise în format Word.
Formularul de înscriere nu va depăşi 2MB. Această dimensiune permite formatări normale, tabele şi diagrame etc., însă nu permite includerea unui număr mare de fotografii, grafice sau alte imagini digitale.
Dacă doriţi să includeţi imagini în formularul de aplicare, vă rugăm să le otimizaţi la 72 de pixeli per inch
Nu este necesară ataşarea unor materiale promoţionale şi de suport (anexe, materiale printate etc). Acestea nu vor fi incluse în procesul de evaluare. Toate câmpurile din formularul de înscriere sunt obligatorii. Confirmarea de primire a aplicaţiei se va face prin e-mail

Capitolul II- Participanţi

Art. 1. Participanţii care pot depune aplicaţii sunt: companiile/instituțiile care activează pe teritoriul României, indiferent de numărul de angajaţi şi de domeniul lor de activitate.
Art. 2. Sunt eligibile proiectele / campaniile care au fost implementate în anul 2013.
Art. 3. O companie/instituție poate înscrie câte un singur proiect la fiecare categorie de premii.
Art. 4. Nu sunt eligibile aplicaţiile depuse de companii/instituții care au încălcat legea statului român.
Art. 5. Conflictul de interese este definit de situaţia în care o organizaţie, care are în board, în echipa de conducere sau a fost înfiinţată de către un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la una din secţiunile jurizate direct de membrul respectiv.
Art. 6. Membrul juriului care este co-iniţiator al unor proiecte înscrise în categoria pe care o jurizează sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (chiar ca voluntar) are obligaţia de a se abţine de la votarea propriilor proiecte.
Art. 7. La premiul “Dezvoltarea tehnologiilor curate” NU pot fi incluse societăţile/asociaţiile de preluare a responsabilitaţii aferente îndeplinirii obligaţiilor legale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje sau asociaţiile de colectare echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Capitolul III Categorii de Premii

Premiile supuse jurizării ce vor fi decernate în cadrul celei de-a șaptea ediţii a Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa sunt următoarele:

1.    Premiul pentru dezvoltarea tehnologiilor curate ( categoria depoluare apă; depoluare aer, depoluare sol, depoluare deşeuri provenind din ambalaje; deşeuri municipale; deşeuri provenind din echipamente electrice şi electronice; deşeuri periculoase, energie regenerabilă); - pentru proiecte care au un impact pozitiv în viaţa oamenilor, contribuind la reducerea poluări asupra mediului.
2.    Premiul Primăria Verde – pentru primăria care a implementat un proiect din domeniul protecţiei mediului în anul 2013;
3.    Premiul Omul Verde – pentru o persoană ce activează în sfera protecţiei mediului şi care a avut în anul 2013 o activitate intensă;
4.    Premiul ProMediu – pentru o personalitate a vieţii publice, ce nu are ca profil de activitate protecţia mediului, dar care s-a remarcat în anul 2013 prin activităţi în domeniu;
5.    Premiul EcoGreen - pentru o personalitate străină ce nu are ca profil de activitate protecţia mediului, dar care s-a remarcat în anul 2013 prin activităţi în domeniu;
6.    Premiul O societate verde – O societate curată – premiu acordat unui ONG de mediu pentru activităţile desfăşurate de-a lungul anului 2013;

Premiile ce vor fi alese de colectivul redacţional al revistei InfoMediu Europa sunt următoarele:

1.    Premiul de Excelenţă – premiu acordat unui demnitar de stat pentru activitatea desfăşurată de-a lungul anului 2013 în domeniul protecţiei mediului;
2.    Premiul Informaţia Verde ONG – pentru cel mai dinamic ONG colaborator al revistei InfoMediu Europa;
3.    Premiul Informaţia Verde Instituții publice – pentru cel mai dinamic colaborator al revistei InfoMediu Europa;
4.    Premiul InfoMediu Europa – marele premiu al galei, acordat unei organizaţii sau unei persoane ce a derulat acţiuni cu ecou important în domeniul protejării mediului înconjurător.
Criteriile pentru stabilirea câștigătorilor celor trei premii speciale, Premiul Informaţia Verde Institutii, Premiul Informaţia Verde ONG vor avea la bază articolele publicate în revista de mediu și ecologie InfoMediu Europa în anul 2013. Nominalizații pentru aceste premii vor fi aleși exclusiv de către redacția InfoMediu Europa. Pentru aceste premii nu este necesară înscrierea în competiție pe baza formularului de înregistrare în proiect.

Calendar competiţie:

Perioada de inscriere: 25 Septembrie  – 25 Noiembrie 2013.
Perioadă de jurizare 25 noiembrie – 06 decembrie 2013

Capitolul IV. Drepturi și obligații

Art. 1. Participanții au următoarele drepturi:

a) să participe la evenimentul “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” fără a li se percepe niciun fel de taxe;
b) să înscrie în competiție unul sau mai multe proiecte fără a li se percepe niciun fel de taxe.
c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” distincțiile obținute.

Art. 2. Participanții au următoarele obligații:
a) să respecte Regulamentul competiției și deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele InfoMediu Europa  în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
Aplicantul îşi rezervă dreptul de proprietate intelectuală asupra proiectului, dar se declară de acord cu publicarea studiului de caz pe website-ul www.infomediu.eu şi preluarea acestuia în paginile revistei InfoMediu Europa, publicaţie dedicată ecologiei și protecției mediului.
SC InfoMediu Europa & Parteners SRL va putea utiliza informaţiile referitoare la proiectele finaliste în campania de presă.

Capitolul V: Criterii de Jurizare

Organizatorii competiției “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” vor anunța componența completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.

Juriul va ține cont de:

- necesitatea implementării proiectului (relevantă pentru comunitate)
- ideea proiectului
- număr de beneficiari
- numărul de angajați/voluntari implicați în proiect
- buget (se va avea în vedere raportul cost-eficiență)
- rezultate (se va evalua IMPACTUL pe care proiectul l-a avut asupra comunității,  mediului înconjurător, etc.)

Capitolul VI. Înscrierea proiectelor în competiție

Perioada de înscriere în competiția “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa” începe pe data de 25 Septembrie 2013 și se încheie în data de 25 Noiembrie 2013, ora 24.00! Pentru a fi înscrise în competiție compania/instituția trebuie să completeze formularul aflat pe site-ul dedicat competiției  www.infomediu.eu la secțiunea Înscriere Proiect.
Pentru înscrierea în competiție participantul trebuie să completeze corect toate câmpurile din formularul aflat la secțiunea de înregistrare și să ofere toate detaliile semnalizate ca obligatorii din formularul de înregistrare.
După încheierea perioadei de înscriere, în intervalul 26 noiembrie – 06 decembrie 2013 juriul va delibera și va desemna proiectele căștigătoare. Premiile vor fi acordate în cadrul unui eveniment festiv – “Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa”.

Capitolul VII- Dreptul de utilizare a informației

Concurentul care propune o campanie / un proiect este de acord ca materialele trimise și încărcate pe website-ul www.infomediu.eu să fie făcute publice și să poată fi folosite prin orice mijloace și în orice modalitate, în scopuri de prezentare de către organizatori, indiferent de rezultatul participării la competiție sau de acceptarea sau neacceptarea propunerii transmise.
Expunerea materialelor, precum și a tuturor informațiilor legate de concurs se va efectua pe pagina web dedicată competiției www.infomediu.eu pe site-urile partenere și pe rețelele de socializare. Completarea formularului de înscriere implică acordul ca materialele înscrise în competiție să poată fi expuse și utilizate de către SC InfoMediu Europa & Parteners SRL.

Organizatorul își rezervă dreptul:

- să nu considere în mod automat că orice propunere trimisa va participa la concurs. Vor fi acceptate în concurs doar acele propuneri care respectă Regulile și condițiile de înscriere;
- să refuze înscrierea în concurs a unei propuneri, fără a fi obligat să-și justifice decizia, în condițiile în care nu sunt respectate Regulile și condițiile de înscriere.
- să întrerupă organizarea competiției în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală, dar nu înainte de a anunța participanții, prin publicarea unui anunț pe site-ul www.infomediu.eu.

Capitolul VIII – Drepturile de proprietate intelectuală

Compania care înscrie proiectul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs.
Organizatorul nu pot fi făcut responsabil pentru niciun fel de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau alte drepturi exclusive asupra materialelor înscrise la concurs, întrucât participanții garantează în mod expres faptul că au dreptul exclusiv de a utiliza materialele în modalitatea descrisă în prezentul Regulament. Participanții păstrează drepturile de autor asupra materialelor, dar acordă organizatorilor “Galei Revistei InfoMediu Europa” drepturi de utilizare pe durată nelimitată, în condițiile descrise în prezentul Regulament.

Capitolul IX – Dispoziții finale

Companiile care înscriu proiecte în competiție sunt de acord cu prezentul Regulament. Proiectele câștigătoare vor fi aduse la cunoștiința publicului, în scopuri publicitare, prin mass-media, în modalitațile pe care Organizatorul le va considera necesare, fără nici un fel de compensare materială sau anunț prealabil. Organizatorii, precum și juriul își rezervă dreptul de a elimina din concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a concursului. Organizatorii nu au obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea competiției, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe pagina web dedicată, respectiv www.infomediu.eu.

Prin înscrierea în Competiție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

NOTĂ: Pentru orice întrebări și sesizări referitoare la competiția “Galei Revistei InfoMediu Europa” puteți să ne scrieți la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Revista InfoMediu Europa, reprezentataă legal de SC InfoMediu Europa & Parteners SRL  denumită în continuare „Organizator”, desfășoară a 7-a ediție a Galei Premiilor Revistei InfoMediu Europa, conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Participarea la această competiție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament.
Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: