Imprimă această pagină
Miercuri, 18 Septembrie 2013 05:40

Parcul Naţional Retezat - tărâmul fermecat care freamătă de viață

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Parcul Naţional Retezat dispune de o mare diversitate a formelor, ceea ce conferă peisajului o spectaculozitate aparte. Liniile majore ale reliefului reflectă concordanţa cu structura, atât ca orientare, cât şi ca morfologie. Relieful este modelat în principal în conformitate cu structura geologică şi cu caracteristicile substratului litologic, în Retezat putând fi găsite: culmi şi masive muntoase, roci din granit şi roci sedimentare predominant din calcar, văi cu sectoare de chei înguste (Cheile Buţii, Cheile Scocului, Cheile Scorotei etc.), platouri cu lapiezuri de diferite forme şi în toate fazele de evoluţie, văi carstice oarbe (Jiul de Vest în sectorul Dâlmei cu Brazi), doline mici, şi chiar un circ glaciar dezvoltat în calcar dolomitic (singurul de acest fel din Romania), multiple cavităţi (aproximativ 200 de peşteri şi avene) din bazinele Lăpuşnicului Mare Soarbele, Jara, Scorota, versantul stâng al Jiului de Vest, în amonte de Câmpu’ lui Neag; circurile glaciare, simple sau asociate, îmbucate sau suspendate, cu cele 58 de lacuri glaciare permanente, situate între 1700-2300m altitudine; văile glaciare pe care gheţarii coborau până la 1300m, cu lungimi între 3 şi 8 km, uneori ajungând la lungimi de peste 10 km (valea Lăpusnicului Mare este cea mai reprezentativă); custurile ce se interpun între circuri - custura principală, dezvoltată de la vest la est, între Vf. Zlata şi Vf. Lazărului, însumează cca 18 km; rocile striate (spinări de berbec); morene - pe valea Soarbele se află cea mai tipică morenă din Carpaţii Meridionali etc. Peşterile sunt bogat concreţionate (peste 80% din formaţiunile carstice cunoscute se întâlnesc aici) şi adăpostesc o faună cavernicolă variată, de un real interes ştiinţific.

Retezatul este renumit prin diversitatea floristică, adăpostind aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în Romania. Existenţa aici a mai bine de o treime din flora României este unul din motivele pentru care a fost declarat Parc Naţional.

Citiți despre reteaua hidrografica, despre flora si fauna din Parcul Național Retezat în revista Infomediu Europa. Infomediu Europa și suplimentul în engleză Ecopedia se pot cumpăra de la toate reprezentanțele Inmedio și Relay din țară.

Parcul Naţional Retezat reprezintă o lume a lacurilor presărate printre piscuri semeţe, o lume a genţianelor, a smârdarului şi a altor mii de plante, a sprintenelor capre negre căţărate pe stânci, a ursului mormăitor, ascuns prin zmeuriş, a lupului sfios şi grijuliu cu puii lui, a marmotelor gălăgioase şi jucăuşe... . Pe scurt, Parcul Naţional Retezat este o lume fremătând de viaţă.
Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46