Imprimă această pagină
Marți, 28 Mai 2013 11:00

România a participat la reuniunile din cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, cea de-a 6-a reuniune a Conferinţei Părţilor la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998 şi respectiv, cea de-a 6-a reuniune a Conferinţei Părţilor la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, care se vor desfăşura la Geneva, Elveţia.

 

Reuniunile, organizate de către Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), prin Secretariatul Convenţiilor de la Basel, Rotterdam şi Stockholm, au ca obiectiv consolidarea punerii în aplicare a celor trei convenţii la nivel naţional, regional şi global, promovarea de politici coerente şi sporirea eficienţei în furnizarea de sprijin pentru Părţi. De asemenea, în cadrul acestor reuniuni a avut loc şi o sesiune a Segmentului la nivel înalt (9 - 10 mai 2013), a cărui temă s-a focusat pe sinergiile şi implementarea convenţiilor privind chimicalele şi deşeurile la nivel naţional, regional şi global.

În perioada 28 aprilie - 10 mai 2013, delegaţia României condusă de către Elena Dumitru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a participat la reuniunea extraordinară a Conferinţelor Părţilor la Convenţiile de la Basel, Rotterdam şi Stockholm,  cea de-a 11-a reuniune a Conferinţei Părţilor la Convenţia

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46