• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Miercuri, 24 Octombrie 2012 22:57

Interviu EcoPack

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Impresionant, din cele de mai sus rezultă doar beneficii. Dar cum poate fi susţinută o astfel de infrastructură tehnologică, de unde vin banii necesari investiţiei?

România are o şansă remarcabilă de a se poziţiona strategic în cea mai bună poziţie într-o Europă ce doreşte dezvoltare durabilă. Sursele de dezvoltare durabilă sunt deja realităţi economice de netăgăduit, de la „energie verde” din surse regenerabile şi până la o industrie de reciclare în plină ascensiune, România având deja companii lider în Europa în acest segment. Încurajarea dezvoltării durabile este o şansă pe care România nu are voie să o rateze şi care trebuie capitalizată de către fiecare dintre noi, prin sisteme economice inovative care elimină risipa şi creează valoare. Sistemul propus de noi respectă această viziune dublată de valori autentice în beneficiul întregii societăţi. „Europa, o societate a reciclării” nu trebuie să rămână un slogan venit de la Bruxelles, ci un indicator pentru drumul corect al dezvoltării durabile. Revenind la întrebarea dumneavoastră, vă pot spune că doar prin remodelarea lanţului valorii deşeurilor cu valoare economică pozitivă se pot obţine resurse sustenabile care pot susţine sistemul despre care vă vorbesc. Valoarea economică obţinută din optimizare logistică, precum şi cea rezultată din fluxul în creştere de deşeuri de ambalaje curate, cumulate cu fluxul financiar venit sub forma plăţilor serviciului descărcării de obligaţia punerii pe piaţă a produselor ambalate din partea operatorilor economici responsabili, puse împreună, concură la un flux financiar suficient pentru investiţia în infrastructura de colectare selectivă bazată pe soluţiile tehnologice avansate de care aminteam. Cu cât acest flux financiar capătă mai multă forţă, cu atât timpul necesar atingerii şi depăşirii obiectivelor de mediu devine mai scurt, dar şi costul unitar pe tona de deşeu de ambalaje suplimentar colectat, valorificat şi reciclat devine mai mic.

Din ce ne-aţi prezentat, strategia ECO PACK MANAGEMENT SA pare destul de diferită de abordarea celorlalte organizaţii de transfer, care oferă acest serviciu de descărcare de responsabilitate a operatorilor economici obligaţi, cei care pun pe piaţă produse ambalate. Greşesc celelalte organizaţii de transfer abordând altfel problema transferului de responsabilitate?

În beneficiul tuturor şi în acord cu principiul european al liberei concurenţe, şi această activitate economică se desfăşoară într-o piaţă concurenţială. Este firesc să fie aşa, chiar dacă organizaţiile de transfer de responsabilitate nu sunt societăţi orientate spre profit, spre acordarea de dividende financiare către acţionarii săi. Cred că nu doar în ECO PACK MANAGEMENT SA, dar şi în celelalte 6 organizaţii de transfer eventuala diferenţă dintre veniturile rezultate din contractele cu agenţii economici responsabili şi costurile de operare sunt investite în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă şi în programe educaţionale şi de conştientizare. Cred că de aici începe diferenţierea, venită şi din analizarea concurenţei, în special a liderului de piaţă din România, care are o cotă de piaţă de circa 70% din estimările noastre. Considerăm că infrastructura de colectare, cu clopote amplasate stradal îşi are rolul ei şi rămâne o soluţie necesară în România. Analizând acest sistem, considerăm că este necesar şi oportun un sistem complementar, care să poată aduce beneficii pe care colectarea „clasică” nu le poate oferi. De aceea, am ales să mizăm pe progresul tehnologic şi pe integrare în sistem partenerial cu industria de reciclare, producători şi consumatori – şi asta face diferenţa în gestiunea valorii. Credem cu adevărat că remodelarea lanţului valorii deşeurilor din ambalaje va ajuta România să intre în plutonul fruntaş al Europei la capitolul de management al deşeurilor, fără ca pentru aceasta să fie necesară introducerea unui sistem depozit care ar reduce puterea de cumpărare a cetăţenilor, şi ar frâna consumul de produse ambalate, ceea ce considerăm că ar fi o greşeală pe care împreună o putem evita. ECO PACK MANAGEMENT SA asigură creşterea calităţii serviciilor de management al deşeurilor, creşterea cantităţilor de deşeuri colectate, scăderea contaminării deşeurilor de ambalaje colectate şi creşterea calităţii raportărilor datorată unei trasabilităţi maxime ce elimină potenţialul de fraudare a sistemului. Prin platforma noastră de colectare selectivă bazată pe tehnologie integrată şi prin parteneriatele cu producătorii şi reciclatorii reuşim operaţionalizarea unui sistem ce stimulează inclusiv material un comportament dezirabil, corect şi responsabil al cetăţenilor generatori de deşeuri de ambalaje. Împreună, această sinergie creează bazele unei reale dezvoltări durabile cu implicaţii pozitive în mediul social, economic, dar şi în cel al mediului înconjurător. ECO PACK MANAGEMENT SA crede în complementaritate, sinergie, parteneriat şi progres tehnologic. Puse împreună, avem reţeta trecerii de la simpla funcţionalitate la excelenţă. Avem de partea noastră inovaţia şi cea mai performantă tehnologie disponibilă, şi credem că valoarea adăugată redistribuită în sistem partenerial în detrimentul  risipei şi ineficienţei ne vor aduce satisfacţii pe care la rândul nostru le vom împărţi cu cei care sunt alături de noi în acest efort colectiv de progres.

Cum credeţi că vor evolua exigenţele europene privitoare la obiectivele globale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje în anii ce vin? Consideraţi că are România suflul necesar atingerii acestor noi obiective?

Trebuie să vă spun că România a făcut atât eforturi, cât şi progrese în anii din urmă în managementul deşeurilor. Din raportări rezultă că ţintele globale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje au fost atinse inclusiv în anul 2011, în ciuda imperfecţiunii sistemului. Anul 2012 reprezintă o provocare încă mai mare decât 2011, în special pentru deşeurile din ambalaje de plastic, deoarece ţintele de valorificare şi reciclare au crescut, de exemplu, de la 42% la 55% pentru plastic, de la 54% la 60% pentru sticlă, în timp ce obiectivul global de reciclare a crescut de la 50% în 2011 la 60% în 2012. Infrastructura de colectare selectivă „clasică” îşi arată acum limitele, sistemul actual impunând ca pentru fiecare tonă suplimentară de deşeu de ambalaj colectat costul acestei operaţiuni să fie din ce în ce mai mare. În consecinţă, tarifele orga-nizaţiilor de transfer de responsabilitate care utilizează această infrastructură cresc de la an la an, datorită costurilor marginale aflate şi ele în creştere. Trebuie să vă spunem că în cazul sistemului de colectare voluntară utilizând containere inteligente dotate cu tehnologie de avangardă, comportamentul costurilor este invers; pe măsură ce această nouă infrastructură va fi mai prezentă în viaţa românilor, costurile şi evident tarifele ce trebuie suportate de producătorii de produse ambalate vor fi din ce în ce mai mici, pe măsură ce volumele de deşeuri curate din ambalaje vor creşte. Revenind la întrebarea dumneavoastră, credem că România poate face faţă viitoarelor exigenţe în materie de ţinte globale de valorificare şi reciclare a deşeurilor din ambalaje printr-o creştere a propriilor exigenţe faţă de eficienţa actului de management a deşeurilor de ambalaje, şi a tuturor deşeurilor cu potenţial economic, în general. Atingerea ţintelor va însemna în viitorul apropiat inclusiv atingerea unor standarde de raportare ce trebuie să garanteze fără abatere o trasabilitate reală, verificabilă şi sancţionabilă. Dacă adăugăm la acestea şi apariţia unor noi reglementări europene privind criteriile de definire a încetării calităţii de deşeu (sticla din ambalaje, iată, cel mai recent exemplu), vom avea chiar o imagine mai clară a ceea ce trebuie să fim capabili să rezolvăm în materie de management a deşeurilor din ambalaje. Echipa noastră crede în potenţialul României nu doar de a atinge ţintele europene, ci de a atinge excelenţa în domeniul în care activăm.

Optimismul dumneavoastră este chiar molipsitor. De unde vine această încredere, şi cum intenţionează ECO PACK MANAGEMENT SA să contribuie la atingerea excelenţei în materie de management a deşeurilor din ambalaje? Care sunt planurile dumnevoastră de dezvoltare?

Optimismul nostru este hrănit atât din dorinţa de a supravieţui şi prospera pe această planetă relativ mică, având resurse limitate de apă, pământ şi aer curat, dar şi din credinţa că acţionând cu înţelepciune şi responsabilitate, având alături de noi tehnologie performantă, putem trăi fără a face compromisuri ruşinoase ce se vor întoarce în dauna copiilor noştri chiar pe durata vieţii noastre. ECO PACK MANAGEMENT SA îşi ia rolul în serios şi suntem deschişi la orice parteneriat cu cei care ne împărtăşesc valorile şi entuziasmul şi ştim deja că aceştia nu sunt puţini la număr. Orice producător responsabil care ne împărtăşeşte valorile şi doreşte să vină alături de noi inclusiv în structura de acţionariat, este binevenit. Pentru a susţine dezvoltarea conceptului nostru, ECO PACK MANAGEMENT SA şi-a mărit deja capitalul social la 400.000 RON, şi în luna septembrie se transformă în Societate pe Acţiuni, având în structura de acţionariat societăţi ce pun pe piaţă ambalaje. Respectăm astfel şi prevederile O.M. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011, care legiferează criterii mai exigente pentru funcţionarea operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje. Planurile noastre de dezvoltare pun accent pe investiţia în infrastructura inteligentă de colectare selectivă şi optimizare a lanţului valorii deşeurilor din ambalaje, în beneficiul cetăţenilor, producătorilor de produse ambalate şi al industriei „verzi”. Puse împreună într-un sistem voluntar de colectare selectivă eficient şi corect, creează valoare pentru întreaga societate: cetăţenii sunt încurajaţi să aibă un comportament responsabil de colectare selectivă pentru care sunt recompensaţi material, producătorii beneficiază de un cost descrescător cu atingerea ţintelor de valorificare şi reciclare, iar industria de reciclare beneficiază de cantităţi în creştere de deşeuri curate, care devin materie primă regenerată reintrodusă în circuitul economic. Mediul înconjurător respiră mai uşor datorită unei amprente de CO2 redusă, datorată reducerii volumului deşeurilor compactate şi transportate pe un traseu mai scurt, precum şi unor costuri semnificative de decontaminare a deşeurilor. Mediul economic este, la rândul său, stimulat pentru crearea de noi locuri de muncă într-o economie sustenabilă de care avem nevoie acum mai mult decât oricând. Sunt obiective pentru care noi credem că merită să facem eforturi atât investiţionale, cât şi parteneriale, şi chiar le facem.

Credem că rezultatele vor fi pe măsura speranţelor noastre şi nevoilor românilor. Împreună vom reuşi!

„Sistemul depozit nu este necesar în România, putem proteja cetăţenii, mediul economic şi mediul înconjurător cu un sistem voluntar de colectare selectivă bazat pe remodelarea lanţului valorii deşeurilor de ambalaje şi o infrastructură de colectare selectivă de înaltă tehnologie”

- declară domnul Adin Ionescu, Directorul General al ECO PACK MANAGEMENT SA -


Domnule Adin Ionescu, sunteţi Directorul General al ECO PACK MANAGEMENT SA, operator economic autorizat pentru preluarea responsabilităţii pentru deşeuri de ambalaje. Ce presupune această activitate?

Produsele ambalate nu mai sunt demult o marcă a bunăstării, ci a normalităţii – nimeni nu poate concepe astăzi viaţa de zi cu zi fară ambalaje; pe măsură ce nivelul consumului de diverse mărfuri a crescut, cantitatea de ambalaje puse pe piaţă a crescut dramatic, devenind o reală problemă de mediu, cu implicaţii în viaţa noastră de zi cu zi. Nu putem trăi fără beneficiile ambalajelor, dar nici nu putem trăi ignorând problemele rezultate în urma transformării acestora în deşeuri. Soluţia europeană, adoptată implicit şi în România este aceea a „răspunderii extinse a producătorului” – transpusă în legislaţia românească prin Legea 211/2011 – iar organizaţiile de transfer de responsabilitate au rolul îndeplinirii unor obiective clare, în temeiul acestei legi.

În România există astăzi 7 astfel de operatori economici licenţiaţi pentru gestiunea transferului de responsabilitate a producătorilor ce pun pe piaţă produse ambalate. Prin ce se diferenţiază ECO PACK MANAGEMENT SA de ceilalţi operatori economici licenţiaţi?

Aş începe prin a aminti care ar trebui să fie obiectivul comun al tuturor organizaţiilor de transfer: ajutarea agenţilor economici obligaţi de a realiza obiectivele anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje pe care le pun pe piaţă, precum şi raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea deşeurilor de ambalaje. Plecând de la acest deziderat comun, ECO PACK MANAGEMENT SA dezvoltă o strategie proprie, bazată pe un sistem integrat complementar celui existent, care aduce un plus semnificativ de trasabilitate şi eficienţă a logisticii de colectare selectivă, bazată în cazul nostru pe o platformă integrată de înaltă tehnologie. Aceasta constă în containere „inteligente” ce includ nu mai puţin de 40 de patente industriale unice în lume, cu ajutorul cărora deşeurile de ambalaje sunt colectate selectiv, sortate, compactate şi raportate online în timp real. Astfel, deşeurile de ambalaje sunt preluate direct de la populaţie şi transportate direct la reciclatorii finali, printr-o platformă logistică ce scurtează semnificativ traseul acestor deşeuri. Efectele benefice sunt semnificative, amintesc doar câteva: amprenta CO2 redusă, cost redus pentru atingerea obiectivelor aferente societăţilor obligate, deşeuri curate ce reintră în circuitul economic sub formă de materie primă regenerată fără operaţii costisitoare de decontaminare. Cel mai important avantaj îl are însă cetăţeanul, consu-matorul de produse ambalate, care beneficiază de o infrastructură de colectare civilizată, ce-i permite nu doar returnarea deşeurilor de ambalaje într-o manieră curată şi igienică, ci îl şi recompensează pentru comportamentul corect şi responsabil faţă de mediul înconjurător. Voucherele obţinute de cetăţean în acest sistem în schimbul deşeurilor de ambalaje necontaminate îi cresc puterea de cumpărare, şi fac posibilă cumpărarea ulterioară de noi produse ambalate, cu efecte economice benefice, cu atât mai importante cu cât situaţia generală econmică este mai precară.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: