• Webbanner Ecomondo
  • Ned 2020 Web
Miercuri, 16 Mai 2012 21:44

Viitorul biomasei pentru energie a început

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

O viziune a combustibililor alternativi pentru 2030

Până la un sfert din necesarul de carburant pentru sectorul transporturi la nivelul UE poate fi satisfăcut de combustibili ecologici mai puţin poluanţi până în anul 2030. O parte importantă a acestui necesar va fi asigurată de industria europeană prin dezvoltări bazate pe tehnologii sustenabile şi inovatoare care creează oportunităţi pentru furnizorii de biomasă, producătorii de combustibili ecologici şi industria constructoare de maşini.

Comerţul de combustibili alternativi la nivel internaţional va creşte. În 2030, combustibilii ecologici vor fi folosiţi cu precădere în sectorul motoarelor cu combustie internă având în vedere că această tehnologie va prevala încă la data respectivă. E posibil totuşi ca în anumite aplicaţii sau în cadrul unor flote dedicate să fie folosite trenuri de rulare speciale, de exemplu pilele de combustie.

Biorafinăriile integrate care produc în acelaşi timp substanţe chimice, combustibili ecologici şi alte forme de energie vor fi operaţionale 100%. Biorafinăriile se vor caracteriza la scara de producţie printr-o integrare eficientă a liniilor de manipulare şi producţie de biomasă, a procesului de fermentare în bioreactoare, de prelucrare chimică şi de recuperare şi epurare finală a produsului. Instalaţiile viitoare vor fi mult mai flexibile decât cele existente în prezent din perspectiva materiilor prime şi a produselor. Gradul de complexitate şi comandă, realizat după mulţi ani în industria chimică, va fi atins inclusiv în cadrul biorafinăriilor. Producerea de combustibili ecologici necesită un nivel ridicat de inovare şi investiţie, estimându-se că o astfel de producţie va stimula economia rurală şi va contribui la creşterea economică în sectorul industrial.

Potenţialul tehnic  care susţine această viziune

Rezultatele preliminare ale unei studiu condus de Agenţia Europeană de Mediu sugerează că „există un potenţial suficient al energiei din biomasă la nivelul celor 25 de state UE pentru a susţine obiectivele ambiţioase privind energia regenerabilă din perspectiva respon-sabilităţii pentru protecţia mediului înconjurător”. Conform acestui studiu, potenţialul de biomasă de tip deşeuri menajere poate fi de 243-316 milioane de tone în 2030. Plecând de la limita minimă estimată şi luând în calcul un factor mediu de conversie de 40% folosind tehnologia curentă s-ar putea produce aproximativ 97 de milioane de tone de combustibili ecologici pe an. Dacă luăm în calcul volumul maxim şi un factor de conversie superior de 55% folosind tehnologii viitoare, materiile prime de tip biomasă pot genera o cantitate de până la 174 milioane de tone de combustibil alternativ pe an.

În 2030, biomasa de tip deşeu menajer la nivel UE poate asigura între 27% şi 48% din necesarul de carburant pentru sectorul transporturi rutiere (360 milioane de tone), în condiţiile în care întreaga cantitate de biomasă ar fi alocată producerii de combustibili ecologici. Ar fi necesare reduceri substanţiale ale costurilor aferente procesului de producţie pentru a transforma potenţialul tehnic într-un potenţial economic. Plecând de la scenariul de bază conform căruia jumătate din necesarul de combustibili ecologici la nivelul UE în 2030 ar fi acoperit de producţia locală, iar cealaltă jumătate din importuri, obiectivul estimat de acoperire a unui sfert din necesarul de biocombustibil pentru sectorul transporturi rutiere la nivelul UE este fezabil.

Bioenergia garantează deja majoritatea energiilor regenerabile la nivel mondial şi are potenţialul de a furniza o mare parte din cererea de energie din întreaga lume în viitor. În cazul în care sistemele de biomasă sunt gestionate în mod corespunzător, bioenergia va satisface cerinţele de reducere a emisiilor de carbon.

Biomasa se foloseşte ca sursă de energie primară în toată lumea, din cele mai vechi timpuri. Aceasta reprezintă o formă de energie regenerabilă ce poate fi valorificată pentru a reduce impactul producţiei şi utilizării energiei asupra mediului înconjurător care este foarte mare în cazul tehnologiilor curente bazate pe combustibili fosili. Aşa cum orice tip de energie prezintă limitări privind sursa de utilizare şi aplicabilitate, la fel şi biomasa ridică anumite probleme, în plus fiind un concurent nu doar pentru combustibilii fosili, ci şi pentru alte surse de energie regenerabilă cum ar fi energia eoliană, energia solară şi puterea mareelor. Energia a jucat şi va juca întotdeauna un rol important în viitorul omenirii. Sursele de energie au fost grupate în trei categorii: combustibilii fosili (cărbune, petrol şi gaze naturale), sursele regenerabile şi sursele nucleare. Biomasa este folosită pentru a satisface numeroasele cerinţe legate de energie, incluzând generarea electricităţii, încălzirea locuinţelor şi generarea de energie termică pentru industrie.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: