Imprimă această pagină
Miercuri, 14 Martie 2012 00:12

Noua reglementare privind regimul deșeurilor

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Clarifică noţiunile de bază cum ar fi definiţiile pentru deşeu, valorificare sau eliminare;

Pune accentul pe reducerea efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului, consolidându-se astfel valoarea economică a deşeurilor; Încurajează valorificarea deşeurilor şi utilizarea materialelor valorificate pentru a conserva resursele naturale;

Exclude din domeniul de aplicare al legii subprodusele de origine animală reglementate de Regulamentul (CE)  nr. 1774/2002, în cazul în care sunt destinate unor utilizări care nu sunt considerate operaţiuni de tratare a deşeurilor, pentru evitarea unei duble reglementări (Facem precizarea că Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 a fost abrogat şi înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 a intrat în vigoare din 4 martie 2011);

Iuliana Fechete. doctorand Dreptul Mediului

Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deşeurilor abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deţeurilor industriale reciclabile,  cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 211/2011 transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile. Faţă de actul normativ pe care îl abrogă, Legea nr. 211/2011 aduce, sub aspect general, următoarele modificări:

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46