• Web Ecoatitudine
  • Web 11oct
  • Web IMM 1
El a mai spus că este considerată infracţiune dacă omul fură mai mult de 5 metri cubi de lemn, iar 75% din procesele verbale sunt între 4,5 şi 4,8 metri cubi. Potrivit acestuia există un protocol încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, intitulat „Scutul pădurii”. În cadrul acestui protocol, au fost organizate descinderi inopinate, în urma cărora au fost aplicate amenzi. „Am avut vreo 35 de descinderi inopinate care s-au lăsat cu amenzi. Dar, dacă vă uitaţi la eficienţa acestor dosare, care ar trebui instruite, doar 0,5% din ele se duc până în faza finală, iar altele se pierd pe drum”, a subliniat Laszlo Borbely.
iar Finlanda avea în anul 2000 aproximativ 23,3 milioane ha de teren împădurit, iar în 2010 puţin peste 23,2 milioane ha, ceea ce reprezintă o scădere de 0,15%. În termeni relativi, cele mai mari extinderi în zonă împădurită s-au înregistrat în Irlanda (21,4%), în timp ce Bulgaria şi Letonia au înregistrat creşteri mai mari de 10%. În termeni absoluţi, patru state membre au înregistrat o extindere în exces de 400.000 de ha, şi anume Franţa, Bulgaria, Italia şi Suedia, cel din urmă stat înregistrând cea mai mare creştere (594.000 de ha).
Targetul privind eficienţa energetică arată că Austria şi-a propus îmbunătăţirea intensităţii energetice cu cel puţin 20% până în anul 2020, în comparaţie cu media 2001-2005. Cipru vrea să îşi crească eficienţa energetică cu 1% anual, iar Danemarca vrea ca până în 2020 să fie una dintre primele trei ţări din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Finlanda şi-a fixat ca target creşterea eficienţei energetice cu 20% până în 2020, iar Germania dublarea productivităţii energetice faţă de 1990. La capitolul energie regenerabilă Austria vrea ca ponderea energiei regenerabile în totalul energiei generate să fie de 45% în 2020. Bulgaria vizează ca 16% din consumul brut de energie să fie din surse regenerabile, inclusiv să aibă o cotă de 10% în transport, până în 2020. Danemarca, în schimb, şi-a propus ca până la finalul acestui an, 20% din consumul brut să fie asigurat din astfel de surse. Estonia are ca target procentul de 25% până în 2020, Franţa 23%, Slovenia 25%, iar Finlanda 60%, dar până în 2015.
Pe de altă parte, suprafaţa aflată în proprietate privată a crescut cu 8,6%, ajungând la restul de 60% din total. Ponderea pădurilor aflate în proprietate publică a scăzut din 2000 până în 2010 în 10 state din Europa, mai ales în România, Slovenia şi Lituania, şi într-o măsură mai mică în Austria, Finlanda, Letonia, Estonia şi Regatul Unit. Aşadar, în Slovenia suprafaţa împădurită aflată în proprietatea statului a scăzut cu 20,2%, în Lituania cu 12,5%, în România cu 26,8%, în Austria cu 7,54%, în Finlanda cu 7,12%, în Letonia cu 12,5%, în Estonia cu 4,56% şi în Regatul Unit cu 5,14%. La unele dintre cele mai noi state membre care au aderat la UE începând din 2004 rezultatul se poate datora, în principal, restituirii terenurilor foştilor proprietari, în timp ce alte ţări şi-au vândut activele lor publice de pădure.
Vineri, 18 Noiembrie 2011 04:44

UE-15 şi-a îndeplinit obiectivul Kyoto

Scris de
Ultimele date publicate de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) arată că, în cei trei ani din perioada menţionată, emisiile UE15 au fost cu 4,7% peste obiectivul impus, însemnând o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 198,4 milioane tone pe an. Este de aşteptat ca, până în 2012, UE15 să se situeze între 4,6 – 5,1% peste target. Pe de altă parte, în cazul Italiei, aceasta era, la sfârşitul lui 2010, cu 1,7% în urmă, Austria cu 8,9%, iar Luxembrug cu 1,4%. Franţa, Grecia, Suedia şi Regatul Unit şi-au realizat obiectivul asumat prin Protocol deja din 2006. Alte ţări care şi-au îndeplinit obiectivul sunt Slovenia (5,3%), Slovacia (4,6%), Letonia (18,6%), Cehia (4,4%), Lituania (38%), Estonia (46,6%), Ungaria (30,2%), Bulgaria (40,4%), România (35,5%) şi Polonia (24,6%). Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie (EU ETS) este un instrument care permite companiilor industriale să reducă din propriile emisii de bioxid de carbon, în mod rentabil, din punct de vedere financiar. În perioada de implementare a Protocolului de la Kyoto (2008–2012), ţările dezvoltate pot comercializa între ele cote de emisie de gaze pentru a-şi realiza obiectivele de emisie propuse. EU ETS acoperă mai mult de 40% din totalul emisiilor de gaze…
Motivaţia proiectului o reprezintă conştientizarea elevilor din şcolile cu clasele I-VIII asupra importanţei colectării selective a deşeurilor (deşeuri din PET-uri, hârtie, carton, baterii, becuri, deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice). Iniţiativa este susţinută de Eurosun Management & Consulting, Compania Tega SA, Compania Ave Huron, Romaqua Group Borsec, Infopress Group, Mineral Quantum, Elk Farm. Mii de kilograme de hârtie şi sticlă strânse în etapa precedentă În perioada 14 martie - 15 iunie 2011, în prima parte a proiectului „EcoAtitudine” desfăşurat în judeţele Covasna şi Harghita s-au strâns, de către elevi, peste 10 tone de hârtie. Astfel, elevii din judeţul Covasna au adunat 1.332 kg PET, 5.102 kg hârtie, 2.697 kg sticlă, 340 kg DEEE, iar cei din Harghita 2.312 kg PET, 5.757 kg hârtie, 6.415 kg sticlă, 3.522 kg DEEE. În prima etapă a campaniei de colectare selectivă adresată elevilor din clasele I-VIII au fost implicate un număr total de 19 şcoli, respectiv 10 din judeţul Covasna şi 9 din judeţul Harghita, totalizând aproximativ 12.000 de elevi. Şcoli participante în a II-a etapă: Covasna: 1. Şcoala I-VIII „Gaál Mózes” Baraolt2. Şcoala I-VIII „Kelemen Didák” Mereni3. Şcoala I-VIII„Váradi József” Sf. Gheorghe4. Şcoala I-VIII „Nicolae Colan” Sf. Gheorghe5. Şcoala I-VIII „Czecz János” Ghidfalău6. Gr.…
Programul Campaniei se derulează astfel: 1. Colectarea deşeurilor din PET-uri, carton, hârtie din şcoli în perioada 25 octombrie - 25 noiembrie 2011; 2. Colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice de la elevi pe data de 13 noiembrie 2011; 3. Data de finalizare a concursurilor de desene şi machete în data de 15 noiembrie 2011; 4. Anunţarea oficială a rezultatelor finale pentru etapa a II-a pe 6 decembrie 2011. Scolile din Bucureşti care vor participa la cea de-a doua etapă sunt aceleaşi ca şi în prima parte a proiectului, respectiv din Bucureşti Şcolile cu nr. 128, 141, 139, 124 şi 150, iar din Ilfov Şcolile nr.1 Baloteşti, nr.1 Dascălu, nr.1 Brăneşti, Şcoala Generală Ştefăneşti, nr.1 Moara Vlăsiei şi nr.2 Moara Vlăsiei. Iniţiativa este susţinută de Eurosun Management & Consulting, Eco Sud SRL, Compania Romprest Service SA, Titan SA, Doosan IMGB, Rigk SRL, ECO-X SRL, Stirom, Monbat. Prima parte încheiată cu succes Prima etapă a proiectului s-a desfăşurat în perioada 14 martie - 15 iunie 2011, în cinci şcoli din Bucureşti şi 6 din judeţul Ilfov. În cadrul acesteia au fost susţinute un număr total de 11 „ore de ecologie” în cadrul cărora a fost acordat un număr total de 138 de…
Din punctul dumneavoastra de veder care consideraţi că sunt cele mai importante probleme de mediu cu care se confruntă lumea în prezent?Să reuşim să asigurăm o educaţie ecologică mai bună pentru tânăra generaţie. Educaţia ecologică trebuie să înceapă chiar din copilărie. În prezent, viaţa nu este „adaptată” la problemele legate de mediu - oamenii ştiu foarte puţin despre aceste lucruri, un exemplu fiind colectarea selectivă a deşeurilor. Este extrem de util să-i învăţăm pe tinerii despre importanţa mediului înconjurător. Ce fel de soluţii adoptă companiile în relaţia cu părţile interesate (asociaţii, autorităţi locale, ONG, primării etc.), în special în cazul în care activitatea acestora ridică obiecţii şi generează conflicte din cauza impactului asupra mediului?Aceasta depinde de tipul investiţiei. În Franţa, de exemplu, este aproape imposibil să construieşti un incinerator nou. Influenţa localnicilor este extrem de mare. Există foarte puţine domenii care să indice necesitatea colaborării internaţionale cu claritatea cu care o face protecţia mediului. Ne puteţi spune care sunt cele mai importante?La nivelul Europei, legislaţia trebuie adaptată pentru fiecare ţară în parte. Din acest motiv, ţările pun în practică legislaţia fiecare în felul său. Legislaţia este aceeaşi în Germania, Franţa etc. Dar, de exemplu, nu există graniţe în ceea ce…
„Cantitatea si calitatea apelor, inclusiv funcţiile ecosistemelor contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii mediului şi implicit a oamenilor. În calitatea mea de co-preşedinte al Bordului Ministerial European de Mediu şi Sănătate, subliniez importanţa susţinerii politice de nivel înalt pentru atragerea unui interes din ce în ce mai crescut integrării problemelor de sănătate şi protecţie a mediului”, a declarat Laszlo Borbely. Ministrul român a subliniat şi importanta Strategiei UE pentru regiunea Dunării în implementarea şi finanţarea unor proiecte transnaţionale. În cadrul sesiunii plenare au mai avut intervenţii miniştrii de mediu din Ungaria, Kazahstan şi Republica Moldovă. Conferinţa Ministerială „Mediu pentru Europa” s-a desfăşurat la Astana, capitala statului Kazahstan, sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite.
Marți, 25 Octombrie 2011 06:12

Defrişări pentru Schi Parc Slănic Moldova

Scris de
Investiţia va fi reglementată printr-o Hotărâre de Guvern, al cărei proiect se găseşte pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Conform proiectului, staţiunea turistică Slănic Moldova va deveni, dintr-o staţiune de interes naţional, un obiectiv turistic de standard internaţional. Pentru realizarea amenajărilor necesare, terenul destinat pârtiei de schi, aflat în proprietatea publică a oraşului Slănic Moldova, va fi scos definitiv din fondul forestier naţional, iar vegetaţia va fi defrişată. Oraşul Slanic Moldova va oferi, în compensare, un teren agricol care va fi împădurit.
„Cadastrul verde - Registrul Local al spaţiilor verzi” reprezintă- instrumentul care face posibilă implementarea angajamentelor asumate de municipalitate conform cerinţelor impuse prin legislaţia locală şi naţională, respectiv Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.294/2005 şi Legea nr.24/2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Conform acestui act normativ, „municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi” şi „să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări”. Acest instrument oferă Municipalităţii suportul pentru implementarea normelor europene transpuse în legislaţia românească de mediu prin OUG 114/ 2007, care impune administraţiei publice locale ca, până la finele anului 2010, să asigure o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor şi până la 31 decembrie 2013, 26 mp/locuitor. Faptul că numărul total de arbori identificaţi pe parcursul derulării proiectului este de 1.717.339 de exemplare, în comparaţie cu estimarea de aproximativ 400.000 de arbori, premergătoare iniţierii acestuia, nu face decât să confirme necesitatea utilizării unui astfel de instrument care să confere…
La masa jurizării au fost prezenţi reprezentanţii celor 17 reviste membre ale EEP, inclusiv Infomediu Europa, şi reprezentanţi ai (EFAEP) Federaţiei Europene a Asociaţiilor Profesioniştilor de Mediu. Juriul a avut în vedere următoarele criterii: inovaţie şi progres, rezolvarea problemelor de mediu, calitate şi eficienţă, originalitate. Pentru ediţia din 2011, inovaţiile participante au fost introduse pe piaţă după ianuarie 2009. În urma chestionarelor cu punctajul aferent fiecărei inovaţii, secretariatul EEP a făcut clasamentul primilor 15 proiecte, urmând ca discuţia faţă în faţă să stabilească prin argumente clare cele mai bune trei invenţii din domeniul protecţiei mediului pe anul 2011. Câştigătorii Premiului EEP vor obţine recunoaştere în mediul de afaceri european şi nu numai, vor beneficia de apariţii în toate cele 17 reviste membre ale EEP, vor fi menţionaţi în newsletterele EEP şi pe site-ul oficial EEP, iar la Pollutec Paris vor avea gratuit un stand complet echipat. S-a stabilit ca rezultatele finale să fie făcute publice doar la Pollutec Paris (29 noiembrie - 2 decembrie 2011), unde se va desfăşura gala premiilor EEP Award. Astfel, în cadrul acestei gale vor fi decernate trei premii: aur, argint şi bronz. Anul acesta, inovaţiile care vor câştiga aceste premii sunt revoluţionare şi cu siguranţă…
La acest proiect vor participa elevi din clasele I-VIII din judeţele Covasna şi Harghita care vor trebui să colecteze selectiv deşeuri de ambalaje de hârtie, plastic (PET) şi sticlă, dar şi deşeuri provenind din echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Începând cu data de 10 octombrie, pe parcursul a patru zile, elevii din cinci şcoli din judeţul Covasna şi alte cinci din Harghita vor lua parte la „Ora de ecologie” care are drept scop dezvoltarea conceptului eco-civic. Şcolile participante vor fi premiate în funcţie de cât de multe deşeuri vor colecta. Primele două clasate, la categoria deşeurilor din PET-uri, carton, hârtie, sticlă vor primi drept premiu câte un sistem de sonorizare şi o excursie pentru 30 de persoane la unul din operatorii de reciclare de pe teritoriul ţării (locul I) şi o masă de ping-pong (locul II). Cei care vor reuşi să colecteze cele mai multe deşeuri provenind din echipamente electrice şi electronice vor pleca acasă cu un calculator (locul I) şi un videoproiector (locul II).
Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă şi are obligaţia de a identifica instalaţiile care fac obiectul unor măsuri echivalente în conformitate cu prevederile art. 27 al Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Deciziei. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are competenţa de a decide cu privire la posibilitatea excluderii unor instalaţii din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020. Până la data de 31 august 2011, Autoritatea publică centrală pentru economie, comerţ şi mediu de afaceri are obligaţia de a transmite Autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile privind identificarea tuturor producătorilor de energie electrică care produc şi energie termică, care functionează sub autoritatea sa. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă pentru: a) stabilirea numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru fiecare instalaţie…
3. Combaterea si controlul poluării apelor sunt o prioritate pentru ARA? V.C. Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane este cauzată, în principal, de rata redusă de racordare a populaţiei la sistemele de colectare şi de epurare a apelor uzate şi funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente. Deşi realizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate este o activitate care necesită resurse financiare importante, beneficiile ei se regăsesc atât în calitatea resurselor de apă şi a mediului acvatic, cât şi în creşterea valorii de utilizare a acestei resurse. Cu cât se reduce poluarea resurselor de apă, cu atât se reduc costurile de tratare pentru utilizarea apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei, sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare a minimum 11 directive europene în domeniul apei, între care Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane ocupă un loc important, termenele sale de implementare fiind cruciale pentru atingerea stării bune a apelor. Obiectivele Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane au fost transpuse în legislaţia românească prin H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic. În aceste condiţii, ARA actionează prin instrumente specifice unei Asociatii Profesionale pentru…
„Într-adevăr, avem o sesizare din partea comisiei care se ocupă de aceste raportări. Au mai fost şi alte ţări, deci nu este nici prima şi nici ultima oară când se acordă o suspendare pe o anumită perioadă şi, în cazul în care se va întâmpla acest lucru, se poate rezolva. Este o problemă de cum facem aceste raportări şi anul trecut au fost bani puţini pentru studii, acum am demarat studiul care ne ajută să avem raportarea - şi audierea chiar despre acest lucru vorbeşte, că noi arătăm că am urgentat şi vom corecta cu acele date suplimentare care le trebuie. Şi eu sper să nu fim suspendaţi.”, a declarat atunci Borbely. „Problema în care am ajuns acum este extrem de delicată”, a declarat, potrivit Mediafax, o sursă din echipa de experţi în Protocolul de la Kyoto a unei instituţii de mediu din Bucureşti. Cauza iminentei suspendări a României o constituie „neîncrederea în capacitatea autorităţilor publice române de a gestiona problematica estimării emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional”. „Mai precis, Bucureştiul nu a fost în stare să raporteze corect cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional, să facă un aşa-numit inventar al…
Din Patrula Verde mai fac parte Clubul Verde şi bicicliştii de la Jaxtrem Club. Implementarea proiectului este spijinită şi de Primăria şi Poliţia Locală din Sfântu Gheorghe, Agenţia pentru Protectia Mediului din Covasna, Comisariatul Judeţean Covasna – Garda Naţională de Mediu şi Asociaţia „Carpatină Ardeleană”. Preşedintele ANPM, Iosif Nagy, sustine astfel de iniţiative ecologice şi doreşte ca astfel de acţiuni să fie implementate cât de curând şi în alte judeţe ale ţării.
Noile cazane vor produce simultan energie electrică şi termică, fără să polueze atmosfera, vor avea o capacitate de 50 de tone/ora şi vor folosi drept combustibil salcia energetică. Cenuşa rezultată în urma acestui proces poate fi utilizată drept îngrăşământ în agricultură. Salcia energetică va fi cultivată pe un teren cu suprafaţa de 20 de hectare, aflat în apropierea CET Govora, teren care aparţine Universităţii din Craiova. Durata de exploatare a unei culturi de salcie energetică poate depăşi 20 de ani. Întregul program se va derula ca un parteneriat între Universitatea din Craiova şi Consiliul Judeţean Vâlcea. Cazanele pe biomasă vor funcţiona la CET Govora din anul 2013. Centrala de la Govora, care utilizează în prezent, drept principal combustibil, lignitul - materie primă extrem de poluantă, ar deveni primul producător de energie pe bază de salcie din România.
Suma alocată sesiunii de finanţare este de 50 de milioane de lei, iar finanţarea se acordă în cuantumul a maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finantare. Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin promovarea transportului mai puţin poluant, dar în condiţii de siguranţă.
Concursul a fost structurat pe trei secţiuni: desene/postere/afişe (ciclul primar), eseuri (ciclul gimnazial) şi colaje/machete (ciclul liceal), având ca tematici Biodiversitatea (fauna şi flora, ariile protejate, diferite mesaje ecologice), respectiv Biodiversitatea pădurilor. Elevii participanţi la acest concurs au dovedit, încă o dată, prin lucrările prezentate, creativitate şi originalitate, însuşirea unui comportament pro-activ faţă de mediul înconjurător. La încheiere elevii au fost premiaţi de către organizatori cu diplome de participare. Meritul desfăşurării acestui concurs le revine coordonatorilor Programului Eco – Şcoala, cadrelor didactice colaboratoare şi elevilor din cadrul şcolilor participante: Eco-Şcoala cu clasele I-VIII Avram Iancu, Oradea, coordonator program prof. înv. primar Cârciumaru Stelianaş Eco- Liceul Teoretic Lucian Blaga, Oradea, coordonator program prof. Şchiop Felicia; Eco- Colegiul Tehnic Vadu Crişului, coordonator program prof. Bodea Bogdan; Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11, Oradea, coordonator program prof. înv. primar Nuţă Angela; Şcoala cu clasele I-VIII Oltea Doamna, Oradea, coordonator program prof. înv. primar David Laura-Daciana; Liceul de Artă Oradea, coordonator program prof. Tivadar Sorina; Şcoala cu clasele I-VIII Păgaia, coordonator program prof.înv. primar Chiş Monica; Şcoala cu clasele I-VIII Sălişte de Vaşcău, coordonator program prof. înv. primar Bacui Janina-Simona; Şcoala cu clasele I-VIII D. Cantemir, Oradea, coordonator program inst. Florina Flavia Bărcan.
Pagina 82 din 83

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: