• Bannere Sarbatori Infomediu
  • Bannere Sarbatori Ecoatitudine
  • Bannere Sarbatori Ecopedia
  • Bannere Sarbatori Ned
  • Bannere Sarbatori Reporter
- cantitatea de energie solară care cade pe terenul agricol şi proporţia de energie interceptată de organele verzi ale plantei (eficienţa plantelor în a converti, prin fotosinteză, radiaţia solară în biomasă);- pierderile de biomasă prin evapotranspiraţie;- orientarea terenului dacă e în pantă;- calitatea solului (trebuie aplicată rotaţia culturilor pentru a îmbogăţi solul în elemente nutrivite);- umiditatea solului;
Badín Localizare: Slovacia Operator: Kompala as Putere: 1 X 7 MW CHP Punere în funcţiune: 2012 Combustibil: lemn şi resturi lemnoase Furnizor instalaţie: Adato Furnizor T/G: Ekol EPC: Adato La data de 12 februarie 2012, unitatea - situată în Banská Bystrica - a trecut testele şi a fost pusă în funcţiune. A fost construită ca o parte dintr-o operaţiune mai amplă de compostare şi colectare şi valorificare a biomasei. Bertrix Localizare: Belgia Operator: Energies Renouvelables des Ardennes Putere: 1 X 8.45 MW CHP Punere în funcţiune: 2006 Combustibil: lemn şi resturi lemnoase Furnizor instalaţie: Vyncke Furnizor T/G: MAN, Turbomach EPC: AMEC, Vyncke În ianuarie 2004, ERDA propunea construirea unei centrale electro-termice la noua fabrică de peleţi din Bertrix, o provincie din Luxemburg. În 2005 se alătură companiei AMEC SPIE şi Vzncke. Căldura degajată este folosită pentru a usca rumeguşul, cu ajutorul căruia se obţin 100.000 de tone de peleţi pe an. Investiţia de 30 milioane de dolari a fost făcută de Dexia Lease.
Transelectrica va realiza în 2012 lucrări de modernizare a reţelei, principalul scop fiind creşterea capacităţii de preluare a energiei eoliene.„Marea problemă cu care ne confruntăm este integrarea centralelor eoliene...
România va sprijini financiar Republica Moldova cu 15 milioane de euro pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice. Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a semnat la Iaşi, împreună cu ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Cristian Petrescu, omologul moldovean, Gheorghe Şălaru şi viceministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Anatolie Zolotcov, Declaraţia Comună...
Joi, 05 Aprilie 2012 08:49

Este Luna Pădurii!

Scris de
Programul Naţional „Luna Pădurii”, denumit şi „Sărbătoarea sădirii arborelui”, se organizează şi este gestionat de către Regia Naţională a Pădurilor şi se desfăşoară an de an în perioada de primăvară 15 martie - 15 aprilie.
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Stelian Fuia, a afirmat, recent, că va încerca să obţină o pre-lungire a termenului de la care România va liberaliza piaţa terenurilor agricole. El a subliniat însă că, România s-a angajat, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ca după 31 decembrie 2013 să faciliteze achiziţia terenurilor agricole de către cetăţenii străini.
Evaluările WANO şi statisticile internaţionale la nivelul lunii ianuarie 2012, realizate pe baza rezultatelor CNE Cernavodă, plasează Unitatea 1 - CNE Cernavodă pe poziţia 3 în topul unităţilor nucleare la nivel global, cu un coeficient de utilizare a puterii instalate, mediat pe trei ani (2009-2011), de 96.27%.
Joi, 05 Aprilie 2012 08:37

Poluarea ne îngraşă

Scris de
Creşterea nivelului de dioxid de carbon îi face pe oameni să ia în greutate indiferent dacă au sau nu tendinţe de obezitate, potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători danezi, informează ScienceNordic. Potrivit lui Lars-Georg Hersoug, unul din autorii studiului, cercetător la Centrul Medical Universitar din Copenhaga, dezvoltarea obezităţii în SUA a fost cea mai rapidă în perioada 1986-2010 pe coasta de est când concentraţiile de CO2 au fost cele mai mari.
Clădirile sunt responsabile pentru mai mult de 40% din consumul de energie la nivel global şi o treime din emisiile de carbon, potrivit celui mai recent raport „Going Green in Eastern Europe” al Jones Lang LaSalle. „În timp ce certificarea de clădire „verde” este o modalitate prin care dezvoltatorii, proprietarii şi chiriaşii pot demonstra angajamentul lor de a contribui la durabilitatea mediului construit, motivele de a alege dezvoltări sustenabile sunt mult mai diverse şi fundamentale.
Experienţa acumulată la nivel internaţional prin standardizare a făcut ca şi în domeniul mediului să apară standarde aplicabile la nivel mondial şi anume seria de standarde ISO 14000. Acestea au fost elaborate de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO). Standardul de referinţă pentru certificare este SR EN ISO 14001:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu - Cerinţe cu ghid de utilizare. Acesta conţine cerinţe pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu pe baza concepului Plan-Do-Check-Act (Planificare-Implementare-Verificare-Acţiune). Standardul ISO 14004 este un ghid pentru punerea în practică a cerinţelor din ISO 14001. Cele două standarde sunt concepute ca o pereche pentru realizarea şi funcţionarea unui sistem de management de mediu. În serie mai sunt încă cel puţin 10 standarde.
L3/2012 - Propunere de lege pentru apro-barea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanţelor Publice de a scoate la licitaţie certifícate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. Prin acest proiect de lege se doreşte stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea Regula-mentului nr. 1031/2010 al Comisiei, autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice de a scoate la licitaţie certificatele menţionate şi se impune promovarea actului normativ în regim de urgenţă. L65/2012 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea apelor nr. 107/1996 Legea aduce următoarele completări şi modificări: Art. 42. - (1) În situaţia în care un curs de apă îşi formează o albie nouă, părăsind în mod natural pe cea veche, proprietarii terenului de sub albia nouă sau utilizatorii de apă pot să solicite, prin derogare de la prevederile codului civil, în termen de un an, aprobarea Regiei Autonome „Apele Române” pentru reducerea apei în vechea albie, pe cheltuiala acestora. Camera Deputaţilor PL-x nr. 21/2012 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 241/2006 şi a Legii serviciului de alimentare…
Directivele stabilesc o dată limită până la care statele membre trebuie să-şi adapteze legislaţiile. Statele membre au obligaţia de a comunica Comisiei Europene textele actelor cu putere de lege, precum şi actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor directivelor. Totodată, Comisia Europeană va veghea asupra aplicării corecte, pe viitor, de către statele membre sau autorităţile lor naţionale, regionale sau locale a prevederilor directivelor europene. În cazul în care un stat membru nu se conformează cu legislaţia comunitară, Comisia Europeană are puterea de a determina statul respectiv să respecte normele încălcate, iar atunci când este necesar se poate adresa Curţii de Justiţie pentru soluţionarea cazului, declanşând astfel procedura de infringement.
Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Dreptul UE nu este o invenţie a Bruxelles-ului; el a fost adoptat în mod democratic de toate statele membre şi de Parlament, în interesul cetăţenilor. Protecţia mediului este asigurată prin aproximativ 200 de acte legislative bine stabilite, dar care, prea adesea, nu sunt corect aplicate. Acest lucru, pe lângă faptul că aduce prejudicii mediului, dăunează sănătăţii oamenilor, conduce la incertitudine pentru industrie şi subminează piaţa unică. În această perioadă de criză, nu ne putem permite astfel de costuri.” Comunicarea subliniază efectele pozitive ale legislaţiei privind mediul, demonstrând că prevenirea daunelor ecologice poate costa mult mai puţin decât reme-dierea lor pe termen lung. Legislaţia în domeniul mediului poate aduce beneficii industriei: de exemplu, implementarea integrală a legislaţiei UE privind deşeurile ar genera 400.000 de locuri de muncă suplimentare, implicând costuri nete cu 72 de miliarde de euro mai reduse decât cele pe care le-ar presupune scenariul alternativ de neimplementare.
Noile norme au abrogat prevederile aplicabile până la acest moment ale Hotărârii de Guvern nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, instituind un cadru mai complet de organizare şi funcţionare a sistemului garanţiilor de origine a producţiei de energie electrică din surse regenerabile, pentru a dovedi că energia electrică sau o pondere din aceasta, livrată unui consumator final de furnizorul acestuia, este produsă din surse regenerabile de energie. Utilitatea garanţiilor de origine este ca furnizorul de energie electrică, la cererea unui consumator final, să poată proba corectitudinea informaţiilor conţinute în eticheta energiei electrice. Documentele necesare acordării garanţiilor de origine care certifică originea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie Garanţiile de origine se emit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la cererea scrisă a unui producător pentru energia produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) şi livrată în reţelele electrice în perioada pentru care se solicită garanţii de origine. Durata pentru care se solicită acestea poate fi de o lună, un trimestru sau un semestru. Cererea se adresează ANRE în format electronic în termen de cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru…
„Bateriile plumb-acid sunt folosite în mod tradiţional în mecanismele de stocare a energiei fotovoltaice. Însă, ca şi modalitate de stocare a energiei, bateriile cu litiu, în special bateriile LiFePO4 pe care le-am folosit noi, au caracteristici mai favorabile”, a spus Yue Wu, coordonatorul proiectului. „Cercetarea a arătat că bateria cu litiu are o eficienţă energetică de 95%, iar bateriile plumb-acid (utilizate în mod obişnuit) au o eficienţă de aproximativ 80%.
Este mai costisitor pentru Europa să facă faţă efectelor dăunătoare ale poluării aerului asupra sănătăţii umane şi a mediului decât să adopte o strategie ofensivă? Într-un studiu recent, am calculat că poluarea aerului din industrie a costat Europa între 102 şi 169 de miliarde de euro în 2009. Este o sumă imensă, care reprezintă costurile de sănătate, micşo-rarea salariilor, distrugerea culturilor şi alte forme de distrugere, economice sau de mediu. Această analiză arată că dacă însumăm toate aceste costuri, care sunt de regulă externalizate, atunci, din punct de vedere economic, are sens să ne ocupăm de aceşti poluanţi. Utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea poluării ar micşora costurile directe, de exemplu, prin diminuarea cantităţii de combustibil fosil necesară producerii de electricitate. O eficienţă sporită are sens atât din punct de vedere economic, al afacerilor, dar și din punct de vedere al mediului.
Care crezi că este cea mai gravă problemă de mediu actuală în România? Mediul este o bombă cu ceas! Însă nu mi se pare onest să pun accent pe o singură problemă, pentru că, în fapt, problema noastră de mediu cea mai mare e Atitudinea! Nu avem grijă de ţara noastră pentru că o vedem a celor din jur, nu a noastră personal. Comunitatea care lucrează pentru binele comun este viitorul abordării nu numai în chestiunile de mediu, ci în toată problematica societăţii. Aşteptăm de la vecin să facă ordine pe stradă, de la primari să ne salveze de poluare, de la americani să ne salveze de ruşi şi de la Stat să strângă gunoaiele după noi. Wrong answer! Avem cea mai murdară ţară din Europa şi ne infestăm zilnic mediul în care trăim. Omul nu este altceva decât Mediul în care trăieşte... şi dacă noi ne ducem la Primar să-i spunem că nu plătim taxe ca să ne arunce el gunoiul în apă, asta nu mai poate continua! Acesta este răspunsul corect în a ne salva de dezastrul din jurul nostru. În altă ordine de idei, societatea civilă este evitată cu obstinaţie de către legiuitor, recte, factorul politic, care…
Sunt oameni adaptabili la nou, faptul că aproape toate persoanele pe care le întâlneşti, indiferent de vârstă, îţi pot răspunde la o întrebare sau îţi pot da un minimum de indicaţii în limba engleză, reprezintă foarte mult. Au înţeles să profite de aspectul Nordic al ţării lor, dar în acelaşi timp să se adapteze la ceea ce este în festivalul Europa sau dincolo de Ocean. Şi aşa au adus de la Roskilde pizza şi îngheţată italiană, dar îşi păstrează cu încăpăţânare bicicletele şi modul oarecum spartan de viaţă. Îşi cresc copiii într-un ritm extrem de alert, pentru că vor să-şi păstreze independenţa de a lucra, de a fi sociali şi sociabili, iar femeile sunt într-un mod aparte îndrăzneţe şi acceptă pe deplin provocările modei. Şi aici doza şi amprenta personală îşi spun cuvântul, poartă foarte mult negru, designerii lor sunt cei mai buni! Bijuteriile şi maeştrii lor bijutieri sunt cei mai grozavi, iar mobilierul minimalist reprezintă iarăşi o mândrie… "da, este făcută aici, este al nostru… ştii George Jensen!" Şi cu asta au spus totul, adică pentru ei nu mai este nimic de spus în materie de design.
Miercuri, 04 Aprilie 2012 21:37

Certificate EUA

Scris de
Potrivit acestuia, pe lângă aceasta se adaugă studiile a căror rezultate sunt îngrijorătoare. Conform Organizaţiei Pentru Cooperare Economică şi Dez-voltare, emisiile de gaze cu efect de seră ar putea creşte cu 50% până în 2050.
Miercuri, 14 Martie 2012 00:29

Cauciucurile vor fi etichetate în UE

Scris de
În principal datorită rezistenţei lor la rulare, pneurile sunt responsabile de 20% - 30 % din consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, reducerea rezistenţei la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficienţa energetică a transporturilor rutiere şi, astfel, la reducerea emisiilor”, se arată în actul normativ european.
Pagina 81 din 84

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: