• Bannere Sarbatori Infomediu
  • Bannere Sarbatori Ecoatitudine
  • Bannere Sarbatori Ecopedia
  • Bannere Sarbatori Ned
  • Bannere Sarbatori Reporter
Este pentru prima oară când un complet federal din America dă o hotărâre (valabilă la nivelul tuturor statelor federaţiei) prin care oamenii sunt protejaţi de expunerea la emisiile de dioxid de azot (NO2) - un poluant implicat în atacurile de astm şi alte probleme respiratorii.
Vineri, 17 August 2012 19:38

Monitorizarea aerului în România

Scris de
Poluarea atmosferică este evaluată la nivel naţional prin Reţeaua Naţională de Măsurare a Calităţii Aerului, care cuprinde 142 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici şi 17 staţii mobile. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
Vineri, 17 August 2012 19:38

Monitorizarea aerului în România

Scris de
Poluarea atmosferică este evaluată la nivel naţional prin Reţeaua Naţională de Măsurare a Calităţii Aerului, care cuprinde 142 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici şi 17 staţii mobile. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
L76/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Prevede posibilitatea contravenienţilor să atace procesele verbale pe raza judecătoriei unde îşi au domiciliul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se dau în funcţie de gradul de poluare al fiecărui agent. Dacă agentul poluează mai mult, trebuie să cumpere certificate în plus, dacă poluează mai puţin, poate să-şi vândă surplusul şi să-şi finanţeze cu banii obţinuţi investiţii în modernizare. În prezent, tranzacţionarea de certificate de emisii de CO2 a fost limitată ca urmare a suspendării tranzacţionării, firmele putând să facă tranzacţii doar în ţară.
Registrul European al Emisiilor şi al Transferurilor de Poluanţi (E-PRTR) este noul registru care oferă acces uşor la date cheie de mediu privind activitatea complexelor industriale din statele membre ale Uniunii Europene şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Registrul E-PRTR succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER), fiind un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunător asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la următoarea adresă: http://prtr.ec.europa.eu/
Cercetătorii germani au făcut o descoperire epocală care ar putea duce la stabilirea unei soluţii eficiente prin care atmosfera planetei noastre să fie curăţată de toate substanţele poluante, noxele şi particulele rezultate din activitatea distructivă a omului. Spre surprinderea cercetătorilor, substanţa respectivă era folosită de natură în procesul de auto-curăţare a atmosferei terestre. Cu atât mai mult, existenţa unei aşa numite „substanţe misterioase” a pus capăt a zeci de ani de presupuneri referitoare la procesul prin care atmosfera se auto-curăţă.
Ce investiţii aţi făcut în ultimul timp sau aveţi de gând să faceţi pentru reducerea poluării atmosferice cauzată de acti-vităţile companiei dvs? Nivelul total al investiţiilor realizate de Grupul Rompetrol şi de unicul său acţionar – compania naţională de ţitei şi gaze KazMunayGas Kazakhstan, în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de profil, se ridică la 635 milioane USD, suma fiind aferentă perioadei 2007-2011. Acestea au vizat atât investiţii în tehnologie, Grupul urmând să încheie în acest an programul de creştere a capacităţii de procesare a rafinăriei Petromidia la 5 milioane tone de materie primă, cât şi în cresterea gradului de protecţie a mediului şi a siguranţei personalului şi a instalaţiilor în exploatare
Ce acţiuni aţi întreprins sau aveţi de gând să desfăşuraţi pentru reducerea poluării aerului în oraşul dvs? Construirea centurilor de ocolire a Clujului, pentru scoaterea din oraş a traficului de tranzit. Practic, în acest moment, tronsonul de autostradă Transilvania a scos traficul pe direcţia Oradea - Turda (Bucureşti). Centura de Nord/bulevardul Muncii rezolvă problema pe direcţia Dej (Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa) - Zalău sau Oradea.
a. pentru parametrul PM10 gravimetric (µg/m³) s-a înregistrat depăşirea valorii limite zilnice (50 µg/m³, medie pe 24 ore, a nu se depăşi de mai mult de 35 ori într-un an) la staţiile: B5 - Bucureşti Drumul Taberei (tip industrial), 41 depăşiri; Gj2 - Gorj Rovinari (tip industrial), 60 depăşiri; IS1 – Iaşi - Pod de Piatră (tip trafic), 49 depăşiri; Care sunt cauzele depăşirilor pentru parametrul PM10 gravimetric (µg/m³) şi ce măsuri se pot lua în vederea reducerii acestora? Cauzele depăşirilor pentru parametrul PM10 gravimetric (µg/m³) sunt următoarele: B5 - Bucureşti Drumul Taberei (tip industrial): trafic rutier, lucrări de excavaţie pentru metrou, industrie (platforma Militari); Gj2 - Gorj Rovinari (tip industrial): încălzirea rezidenţială, exploatările miniere de carieră din zona Rovinari;
Cine are principala responsabilitate legată de calitatea aerului înconjurător? Cum credeţi că ar trebui acţionat pentru reducerea poluării? Responsabil pentru managementul calităţii aerului este, în primul rând, Ministerul Mediului, care trebuie să întocmească un plan de management la nivel naţional, să se asigure că România beneficiază de o legislaţie adecvată pentru calitatea atmosferică şi să coordoneze activităţile administrative. Apoi, sunt responsabile Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu rol în monitorizarea calităţii aerului, Garda de Mediu, care are rol de control al respectării normelor şi legislaţiei de mediu şi autorităţile publice locale care trebuie să gândească şi să pună în aplicare planurile de management a calităţii atmosferice.
În ce mod este folosit Autolaboratorul mobil achiziţionat de primărie pentru evaluarea poluării atmosferice? Autolaboratorul mobil este folosit de primăria Municipiului Bucureşti pentru a răspunde obligaţiilor ce revin administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Cu acest autolaborator se evaluează cei mai importanţi poluanţi atmosferici: dioxid de sulf, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, Compuşi Organici Volatili, monoxid de carbon, ozon, precum şi hidrogen sulfurat şi amoniac, fiind posibilă, de asemenea, şi monitorizarea parametrilor meteo: temperatura, presiunea, umiditatea, direcţia şi viteza vântului, radiaţia solară.
În judeţul Braşov au fost realizate progrese în reducerea emisiilor antropice de poluanţi atmosferici în principal în ultimul deceniu. Cu toate acestea, calitatea aerului rămâne o problemă pentru sănătatea populaţiei în aglomerarea Braşov. În prezent, pulberile în suspensie (PM), dioxidul de azot (NO2) şi ozonul (O3) troposferic (de la nivelul solului) sunt substanţele poluante cele mai problematice în ceea ce priveşte afectarea sănătăţii umane şi a ecosistemelor.
Ambrosia artemisiifolia L. este o specie invazivă inclusă în Lista oficială a buruienilor de carantină. Prezenţa acestei specii în culturile agricole provoacă însemnate pierderi de producţie, în special în cultura de floarea soarelui. Caracterul nociv al speciei este cauzat de afecţiunile alergice pe care le provoacă în perioada de înflorit, datorită cantităţii mari de polen emanat în atmosferă. Specia îşi are originea pe continentul Nord American, de unde s-a răspândit odată cu intensificarea relaţiilor comerciale, fiind semnalată în Europa centrală pe la jumătatea secolului al-XIX-lea. Prezenţa speciei a fost semnalată sporadic şi pe teritoriul României încă de la începutul secolului al-XX-lea, fără a se consemna însă invazii masive. Abia la sfârşitul secolului al-XX-lea, mai precis după anul 1991, atunci când în urma trecerii de la o agricultură centralizată la o agricultură de tip privat bazată pe proprietatea individuală, prezenţa speciei a devenit frecventă în special datorită necultivării a însemnate suprafeţe de teren agricol, dar mai ales datorită nerespectării tehnologiilor de cultură şi a normelor de carantină fitosanitară.
În total au fost inventariaţi circa 100 de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Ilfov şi ale căror operaţiuni reprezintă surse de poluare atmosferică şi se regăsesc în sursele fixe, cele mobile fiind inventariate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
Fiind necesară o abordare unitară și strategică, la eveniment au participat 40 de experţi din domeniul economic, infrastructură, silvicultură, meteorologie, ecologie, urbanism, arhitectură, construcţii, hidrologie, administraţie publică etc. Evenimentul reprezintă o primă premisă în vederea atingerii acestui scop, rezultatele discuţiilor fiind cel puţin promiţătoare. Există un mare potenţial de a dezvolta în viitor soluţii concrete în vederea atingerii scopului menţionat, a cărui valorificare necesită continuitate şi un interes pe măsura importanţei tematicii abordate, atât din partea experţilor participanţi la discuţii, cât şi din partea CAESAR.
1. reducerea emisiilor medii provenind de la automobilele noi de la 135,7 grame de CO2 pe km (g CO2/km) în 2011, la 95g în 2020. Ca treaptă intermediară este anul 2015, când limita maximă permisă va fi de 130g. 2. reducerea emisiilor provenind de la camionete, de la 181,4g CO2/km în 2010 (ultimul an pentru care sunt disponibile cifre) la 147g CO2/km în 2020, obiectivul obligatoriu pentru 2017 fiind de 175g.
Ocupând o suprafaţă de aproape 110.000 m2, evenimentul va găzdui un program variat de conferinţe privind îngrijorări cheie actuale şi va organiza întruniri internaţionale la nivel înalt. Expoziţia Pollutec din acest an se va concentra cu deosebire pe tema inter-sectorială a oraşului durabil având, printre alte iniţiative, un eveniment de primă importanţă şi un spaţiu dedicat integral, împreună cu tema aferentă a industriei durabile, care vor beneficia de un forum consacrat eco-performanţei proceselor şi utilităţilor asociate cu producţia.
Carbon Expo, desfăşurat anul acesta în perioada 30 mai-5 iunie în Köln, Germania, continuă să îşi menţină poziţia în topul târgurilor dedicate certificatelor de carbon şi a soluţiilor de reducere a emisiilor de carbon şi a tehnologiilor curate. „Viitorul este încă neclar şi dificil pentru dezvoltatorii de proiecte însă Carbon Expo rămâne cea mai bună platformă de informaţii pentru părţile interesate de piaţa de carbon”, a spus Dirk Forrister, preşedinte IETA.
Numărul autovehiculelor din trafic contează atunci când vorbim de poluare şi poate fi redus prin susţinerea şi dezvoltarea transportului în comun. Pentru ca transportul în comun, de suprafaţă sau din subteran, să fie apreciat şi utilizat de către locuitorii unei zone urbane, este nevoie ca mijloacele de transport în comun să vină des, să aibă propria bandă de circulaţie (pentru a nu rămâne blocate în ambuteiaje şi a ajunge rapid la destinaţie), să aibă un orar prestabilit pe care să îl respecte, să fie curate şi să nu fie aglomerate.
Pagina 76 din 84

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: