• Bannere Sarbatori Infomediu
  • Bannere Sarbatori Ecoatitudine
  • Bannere Sarbatori Ecopedia
  • Bannere Sarbatori Ned
  • Bannere Sarbatori Reporter
Miercuri, 19 Septembrie 2012 19:49

Belarus face investiţii masive în zootehnie

Scris de
Belarus a anunţat recent că statul va acorda fonduri de aproape 4 miliarde de dolari agriculturii, sumă ce va fi inclusă în bugetul pe 2013. „În 2013 vom injecta 3,6 mld de dolari în agricultura ţării. Banii provin atât din resurse bugetare cât şi din împrumuturi”, a anunţat primul ministru. Suma este mai mare decât bugetul mediu acordat acestui sector, care a fost până acum de 3,2 miliarde de dolari.
România a importat în primul semestru al acestui an o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,459 milioane tone echivalent petrol, cu 28,79% mai mică faţă de cea din perioada similară din 2011, informează Institutul Naţional de Statistică. În perioada menţionată, producţia internă de gaze naturale a totalizat 4,321 milioane tep, fiind cu 2.900 tep (0,1%) mai mare faţă de cea din primele şase luni ale anului trecut.
Tabloul de bord rezultat face parte dintr-un studiu aflat în desfăşurare care va ajuta statele membre să îşi îmbunătăţească performanţele în materie de gestionare a deşeurilor. În fruntea tabelului se situează Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Olanda şi Suedia, niciuna dintre aceste ţări neavând mai mult de 2 steguleţe roşii. Modelul este însă inversat la celălalt capăt al clasamentului, unde steguleţele verzi sunt rare. „Imaginea rezultată din acest exerciţiu confirmă cele mai serioase preocupări ale mele. Multe state membre continuă să depoziteze la gropile de gunoi cantităţi uriaşe de deşeuri municipale - cea mai nepotrivită opţiune de gestionare a deşeurilor, în ciuda existenţei unor alternative mai bune şi în pofida disponibilităţii fondurilor structurale necesare pentru a finanţa opţiuni mai avantajoase. Se îngroapă resurse valoroase, se pierd beneficii economice potenţiale, nu se creează locuri de muncă în sectorul gestionării deşeurilor, iar sănătatea umană şi mediul au de suferit. Este un lucru greu de justificat în condiţiile actuale ale economiei noastre" a declarat Janez Potočnik, comisarul pentru mediu.
Actele de reglementare menţionate mai sus pot fi grupate în trei mari categorii: - avizele de mediu: avizul de mediu pentru planuri si programe, avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor chimice şi aviz Natura 2000; - acordurile de mediu: acord de mediu şi acord de import pentru organisme modificate genetic; - autorizaţii: autorizaţia de mediu, autorizaţia integrată de mediu, autorizaţia privind activităţi cu organisme modificate genetic, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră.
Miercuri, 19 Septembrie 2012 19:26

Cum să zbori într-un mod ecologic

Scris de
Avioanele electrice folosesc baterii reîncărcabile care alimentează un motor electric. Până în prezent au fost dezvoltate doar prototipuri de mici dimensiuni, însă foarte eficiente din punct de vedere al consumului. De exemplu, compania PC Aero din Germania comercializează deja modelul de avion Elektra One, cu tot cu sistemul de reîncărcare a bateriilor (prin panouri solare amplasate la sol), la preţul de aproximativ 100.000 de euro. Este un avion de o singura persoană, ce are următoarele caracteristici: viteză maximă 160km/h; distanţă parcursă cu o singură încărcare: 400km (trei ore); costuri de întreţinere sub 35 euro pe oră de zbor şi 0.2 euro pe km parcurs, fiind mult mai mici decât costurile întreţinerii unui avion clasic pe combustie de kerosen. Noul model (2012) are montate pe aripi panouri solare, ducând autonomia la aproape 1000 km cu o singură încărcare a bateriilor.
Dezvoltarea durabilă este, după cum declara în anul 2010 Ban Ki-moon, Secretarul General ONU, singura soluţie pentru ieşirea din criza economică globală: "Luând în calcul experienţa colectivă, cea mai bună metodă de a îmbunătăţi cadrul pentru o creştere economică echilibrată şi puternică este de a pune în prim-plan dezvoltarea şi de a investi într-o redresare economică verde", economia verde fiind principalul subiect al Conferinţei ONU privind Dezvoltarea Durabilă (Rio+20) ce a avut loc în luna iunie 2012 la Rio de Janeiro şi care a adunat întreaga comunitate internaţională în domeniul mediului şi dezvoltării durabile pentru a stabili priorităţile de acţiune în viitor pentru ca omenirea să aibă asigurată dezvoltarea durabilă. În România dezvoltarea durabilă în cadrul companiilor este analizată de Green Business Index (GBI), proiect realizat de Asociaţia Green Revolution şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Care este situaţia prezentă în ceea ce priveşte implementarea strategiei de dezvoltare durabilă în cadrul companiilor? Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD), adoptată prin Hotărârea Guvernului 1460, în noiembrie 2008, nu a beneficiat de un proces de implementare coordonat. Anumite obiective au fost incluse în politicile naţionale sectoriale, ca urmare a conformării la legislaţia comunitară, o evaluare a implementării SNDD pentru primul orizont de timp…
De atunci, dezvoltăm proiecte pentru împădurirea terenurilor degradate din sudul ţării, soluţii pentru educaţie şi infrastructură de reciclare, întreprinderi care angajează persoane în dificultate, evenimente sportive care susţin şi mediul, instalarea de infrastructură pentru energii regenerabile, volutariat şi educaţie de mediu pentru tineri şi adulţi. Cum transpuneţi dezvoltarea durabilă la nivel de proiecte? În primul rând, toate proiectele noastre vizează în mod direct protecţia mediului, însă nu se limitează la acest aspect, integrând şi componenta socială şi economică pentru a realiza un echilibru. De exemplu, în proiectul Atelierul de pânză, unde activitatea principală este de producere a sacoşelor de pânză pentru înlocuirea pungilor de plastic, am angajat persoane aflate în dificultate care au şansa să-şi rezolve din problemele sociale cu care se confruntă şi să fie pregătite pentru piaţa de muncă. Sacoşele sunt valorificate şi astfel încercăm să autosusţinem financiar proiectul fără dependenţă de donaţii. În proiectul de împăduriri nu facem doar plantări de puieţi, ci lucrăm şi la implicarea comunităţilor locale unde se desfăşoară, la educarea copiilor din zonă sau la stimularea voluntariatului. Puteţi găsi detalii specifice fiecărui proiect pe www.viitorplus.ro.
În cea mai simplă exprimare, o economie verde poate fi considerată una care emană puţin carbon, este eficientă din punct de vedere al resurselor şi incluzivă social. Termenul de „economie verde” a fost folosit ca un sinonim pentru dezvoltarea sustenabilă în studii mai vechi şi, aşa cum subliniază şi definiţia UNEP, sunt multe legături între cele două concepte. O economie verde reprezintă un echilibru între scopurile economice şi echitatea socială, care are grijă ca sistemele mediului să fie prezervate şi să funcţioneze fără probleme. De asemenea, recunoaşte că potenţialul economiei de a genera venituri este determinat semnificativ de diferitele forme de capital, inclusiv de capitalul natural (sau ecosistemele) care oferă o arie vastă de bunuri şi de servicii foarte valoroase, dacă acestea sunt gestionate corespunzător. În ce fel ajută reciclarea mediul înconjurător? Reciclarea oferă numeroase beneficii inclusiv evitarea depunerii deşeurilor în gropi de gunoi şi deci poluarea prin emisii toxice. Ajută, de asemenea, prin asigurarea nevoii de materie primă din ciclul economic de producţie, prevenind astfel impactul negativ asupra mediului care are loc în mod obişnuit prin extragerea şi prelucrarea materiei brute din sol şi subsol.
Miercuri, 19 Septembrie 2012 19:14

Trăim într-o economie verde?

Scris de
„Economia verde” a reprezentat una dintre cele două teme principale ale Summitului Dezvoltării Durabile a Naţiunilor Unite de la Rio, din acest an. Mai simplu spus, o economie verde este una în care politicile ecologice, economice, sociale şi inovaţiile permit societăţii să folosească resursele într-un mod eficient, conservând în acelaşi timp sistemele naturale care ne susţin. Preocuparea pentru o economie verde în cadrul conferinţei de la Rio reflectă importanţa problemei privită ca o prioritate-cheie a mediului, şi vine într-un moment nimerit având în vedere că ar putea asigura o cale către o nouă creşterea economică şi scăderea ratei şomajului ca răspuns la criza economică gravă actuală cu care se confruntă întreaga Europă”, declară Jacqueline McGlade, directorul executiv al Agenţiei Europene de Mediu (EEA).
Este util să se diferenţieze conceptul de „dezvoltare durabilă” de conceptul de „durabilitate". „Durabilitatea" este proprietatea unui sistem în cadrul căruia accentul se pune pe menţinerea unei anumite stări a sistemului în timp. Conceptul de „dezvoltare durabilă" se referă la un proces şi subliniază ideea de schimbare sau de dezvoltare. Strategia urmăreşte „obţinerea îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii", prin urmare, accentul se pune pe menţinerea procesului de îmbunătăţire a bunăstării oamenilor. Dezvoltarea durabilă reprezintă mai puţin o căutare a unui echilibru stabil, fiind un concept dinamic, care recunoaşte că schimbările sunt inerente în societăţile umane.
Deşeurile electronice (adică deşeurile de echipamente electrice şi electronice sau DEEE) se numără printre fluxurile de deşeuri cu cea mai rapidă creştere şi oferă oportunităţi importante în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie pe piaţă a materiilor prime secundare. Colectarea sistematică şi tratarea adecvată sunt condiţii prealabile pentru reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul şi metalele rare din televizoarele, laptopurile şi telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar înainte în ceea ce priveşte protecţia mediului şi un impuls major pentru utilizarea eficientă a resurselor în Europa.
Comparând cu luna mai 2012, numărul şomerilor a crescut cu 127.000 în EU27 (123.000 în zona euro). Comparând, de asemenea, cu luna iunie a anului 2011, şomajul a crescut cu 2,165 milioane de persoane în EU27 (2,024 milioane în zona euro). Cele mai scăzute rate de şomaj au fost înregistrate în Austria (4.5%), Olanda (5.1%), Germania şi Luxemburg (5.4%), iar cele mai ridicate au fost înregistrate în Spania (24.8%), Grecia (22.5% în aprilie 2012). Comparând cu anul trecut, rata de şomaj a scăzut în şapte dintre statele membre, a crescut în 19 dintre acestea şi a rămas stabilă în Suedia. Cele mai mari scăderi ale şomajului s-au observat în Estonia (de la 13.6% la 10.9% în perioada martie 2011 – martie 2012) şi în Lituania (de la 15.4% la 13.7%). Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Grecia (de la 16.2% la 22.5% în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012), în Spania (de la 21.2% la 24.8%) şi în Cipru (de la 7.6% la 10.5%).
Noţiunea de parc de distracţii sau „amusement park” creat în această zonă datează încă din secolele XIV-XV, când locuitorii oraşelor importante aveau la dispoziţie aşa-numitele „grădini de plăcere” în care puteau socializa, se puteau plimba şi mai ales puteau să se întâlnească sau să fie în apropierea familiei regale. Pentru înţelegerea cadrului social şi cultural, trebuie să vă spun că danezii au un ridicat simţ practic, dar şi o plăcere extarordinară de a crea şi trăi în lumea spectacolului, a distracţiei. Ca un aspect semnificativ al modului în care această ţară ţine la standardul ei ecologic este şi păstrarea în integralitate a suprafeţei parcului şi a tradiţiilor lui. Este organizat în aşa fel încât pe aleile pietruite se pot plimba călăreţii, cu caii lor special antrenaţi şi trăsurile trase de cai impunători. Totul în liniştea şi viaţa unui parc lăsat să trăiască liber, fără intervenţii majore în speciile sau starea arborilor.
Miercuri, 19 Septembrie 2012 18:53

Eco arhitectura – un nou trend adaptat

Scris de
Anumiţi designeri plasează în centrul obiectivelor lor ultimele progrese în materie de imaginaţie şi tehnologie a mediului; pentru alţii, în schimb, contează, înainte de toate, revenirea la lecţiile trecutului şi la angajarea de metode şi materiale locale. O altă parte consideră încă resursele topografice sau cele ale vegetaţiei şi energiei solare drept mijloace de a accede la o concepţie mai cuprinzătoare cu privire la “clădirile organice”. Prin grija organizării de informaţii în categorii definind diferite aspecte ale activităţii designului, arhitecţii ce vor fi consultaţi în această dezbatere vor fi consideraţi din punct de vedere al caracteristicilor cele mai marcante ale realizărilor lor şi ale obiectivelor pe care le-au formulat mai general asupra mediului.
Miercuri, 19 Septembrie 2012 18:41

Avantajele caselor pe structură din lemn

Scris de
Ideea că o casă de lemn nu este la fel de rezistentă la cutremure sau la incendii ca una din beton sau cărămidă este de fapt eronată. Construcţiile din lemn au capacitatea de absorbţie a undelor seismice şi rezistă foarte bine la mişcările solului, putând face faţă cutremurelor de peste 8 grade pe scara Richter. Tratarea chimică a lemnului va spori rezistenţa la incendii, încadrându-se între valorile F60 – F90 şi chiar F120. Deşi este foarte uşor, lemnul este unul dintre materialele cele mai solide, astfel, o casă din lemn poate fi la fel de rezistentă, chiar şi de-a lungul a multor zeci de ani, atâta timp cât este bine proiectată şi executată.
Nu ştim dacă peste un anumit număr de ani, „hrana viitorului” va consta în insecte sau toţi oamenii vor fi vegetarieni. Însă în prezent, când omul este încă omnivor, pentru a produce hrană în mod sustenabil, trebuie să se ţină cont de mai multe aspecte care afectează mediul, atât la cultivarea plantelor, cât şi în creşterea animalelor. Cultivarea plantelor Seminţele folosite - trebuie să se potrivească mediului în care sunt plantate şi să fie adaptate climei locale; plantele cultivate în mod tradiţional în zonă sunt adaptate deja la condiţiile specifice şi vor rezista mai bine; ar trebui evitată folosirea organismelor modificate genetic (OMG) pentru că nu se cunosc încă implicaţiile şi efectele pe care le vor produce în timp asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Conform circularei transmise în teritoriu, persoanele fizice şi juridice trebuie înştiinţate că, potrivit legislaţiei privind protecţia mediului, este interzisă arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. În cazuri de carantină fitosanitară sau pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, în scopul realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine de la autorităţile competente următoarele documente: - Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului - Permis de lucru cu focul de la primărie - obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Controale privind incendiile din ţară În perioada 01.06.2012-30.07.2012, potrivit rapoartelor comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la nivel naţional s-au înregistrat un număr de 125 de incendii, pe o suprafaţă totală de 1.574 ha. Intervenţii în vederea stingerii incendiilor din zonele montane În perioada 21-25.07.2012, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, împreună cu reprezentanţii Parcului Natural Bucegi, reprezentanţii ISU, ai Jandarmeriei şi ai Direcţiei Silvice Prahova s-au deplasat în zona din Masivul Bucegi, respectiv Muchia Zâmbru, în vederea…
Miercuri, 19 Septembrie 2012 18:30

Quo vadis dezvoltarea durabilă?

Scris de
Strict etimologic vorbind, noţiunea de durabil trimite la durată, la un interval de timp îndelungat. Ori, se pare că artizanii conceptului n-au avut în vedere în primul rând dimensiunea temporală, întinderea în timp a procesului. Despre creştere economică s-a vorbit de cca. două secole şi, din punctul acesta de vedere, ea este de mult durabilă. Ceea ce pare a fi punctul forte în sprijinul definiţiei dezvoltării durabile ţinteşte spre anatomia internă a fenomenului. Se vrea, pe scurt, a se asigura o ascendenţă a calităţii în defavoarea creşterii cantităţii bunurilor produse şi consumate. Mai mult, creşterea economică, ale cărei origini se duc spre secolele XVII-XVIII, a perpetuat o criză a relaţiilor omului cu mediul şi a relaţiilor omului cu valorile sociale şi morale care au definit întotdeauna progresul general. De aceea, şi odată în plus, procesul trebuie convertit spre o dezvoltare umană durabilă, orientată prioritar spre calitatea vieţii şi a mediului. Acestor dimensiuni aferente fenomenului dezvoltării trebuie să li se asigure în timp o adevărată durabilitate. Conotaţia termenului ca şi anatomia internă a fenomenului dezvoltării durabile este influenţată şi de „specialitatea” celor care-şi consumă energia şi talentul pe această temă. Astfel, pentru biologi şi ecologişti, importante sunt resursele şi mediul natural.…
Se aşteaptă scăderea progresivă a valorii SWAP, ca urmare a surplusului de certificate ERU şi a duratei de valabilitate relativ redusă (certificatele din proiecte JI sunt valabile până în 2013), astfel încât traderii vând certificate CER şi achiziţionează certificate ERU.
Avantajele recifelor artificiale pentru pescuit au fost descoperite încă din secolul 19, când epavele diferitelor nave erau locurile preferate de pescari, pentru că atrăgeau foarte mulţi peşti. În prezent sunt create recife artificiale prin scufundare intenţionată, cu scopul creării unei zone ce funcţionează exact ca un recif natural, asigurând habitat, adăpost, surse de hrană, locuri de împerechere şi înmulţire pentru sute de specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice. De multe ori recifele artificiale conţin materiale care imită condiţiile naturale ale unui recif. Astfel, betonul şi calcarele atrag diferite specii acvatice, crescând biodiversitatea zonei.
Pagina 75 din 84

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: